Ważny komunikat!

Zarząd Koła przypomina, że wpis w książce ewidencji dokumentujący miejsce obywania polowania indywidualnego, powinien być zgodny z miejscem, gdzie myśliwy faktycznie wykonuje polowanie.

Niedopuszczalnym jest wykonywanie polowania indywidualnego w miejscu innym niż wynika to z zapisu w książce. Wpis dotyczący miejsca odbywania polowania powinien zawierać nazwę miejscowości ze wskazaniem na jej rejon (najczęściej wpisuje się nazwy przysiółków).

Przestrzeganie zawartych zasad, będzie przedmiotem dalszej kontroli wykonywania polowań indywidualnych, przeprowadzanej przez łowczego koła.

(admin)

powrót »