Wiosenne porządki

Kolejną porcję prac społecznych na rzecz koła, wykonali nasi koledzy Ryszard Wantuch oraz Krzysztof Pasek. W ostatnich dniach, dokonali oni bowiem przeglądu i modernizacji ambon usytuowanych na terenie obwodu koła.

Wykonane prace związane są z coroczną kontrolą stanu bezpieczeństwa urządzeń łowieckich a także dbałością o ich należyte utrzymanie. Koło Łowieckie „Dzik” w Tarnowie obecnie jest w posiadaniu ponad 50 ambon stałych oraz trzech przewoźnych. Lokalizacja tych urządzeń związana jest ściśle z miejscami, gdzie zwierzyna wyrządza największe szkody łowieckie.

 

Prace w terenie
Prace w terenie

 

Koleżeński zespół
Koleżeński zespół

 

Myśliwi z koła „Dzik” za pomocą ambon, mogą skutecznie pozyskiwać zwierzynę łowną. Ambony służą również do obserwacji terenu pod kątem innych zagrożeń tj. kłusownictwa, wypalania traw czy wywozu śmieci do lasu.

(DRz.) fot. K. Pasek

Powrót.

Comments are closed.