Wrzesień w łowisku

Ten pierwszy z jesiennych miesięcy to czas rykowiska, ciągnących gęsi a także stad grzywaczy na polach. Chłodne noce, zaorane ścierniska, żółknące liście na drzewach, to wszystko nieomylne znaki końca lata.

We wrześniu rozpoczyna się również początek okresu polowań na kuropatwy. Niestety, to niezwykłe wczesno-jesienne polowanie na tak pospolite niegdyś ptactwo, przechodzi już do historii. Ingerencja człowieka w łowisku oraz nadmierna populacja lisów spowodowała, że kuropatw jest coraz mniej.

Obwód koła dysponuje jeszcze kilkoma stadkami, które najczęściej występują w miejscowości Ładna, Pogórska Wola oraz Szynwałd. Plan pozyskania zwierzyny w kole „Dzik” nie przewiduje odstrzału zwierząt tego gatunku.

Myśliwi z koła „Dzik”, powakacyjny czas spędzać będą głównie w terenie, gdzie kontynuować będą prace przy przeglądach ambon i łowieckich urządzeń. Do zrealizowania pozostały również inne czynności gospodarcze takie jak zakup i przewóz paszy, budowa nowych paśników oraz lizawek.

 

Budowa ambony

 

W wrześniu myśliwi nie zapomną też o realizacji zadań wynikających z eliminacji występujących szkód łowieckich. Pod szczególnym nadzorem będą miejscowości w których dochodzi do największych szkód.

We wrześniu polujemy na:

– jelenie szlachetne: byki

– sarny: kozły do 30.09

– dziki: wszystkie

– borsuki

– tchórze kuny

– lisy, jenoty, norkę amerykańską i szopa pracza

– piżmaki

– kuropatwy od 11.09

– kaczki: krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice

– gęsi: gęgawy, zbożowe i białoczelne

– słonki

– łyski

– gołębie grzywacze

– jarząbki

Pełnia księżyca przypada w dniu 6.09.2017 roku (środa).

(DRz.)  fot. D. Rzepecki

Powrót.

Comments are closed.