Z wizytą w Zarządzie Głównym PZŁ

Koło łowieckie Dzik oprócz prowadzenia działalności związanej z gospodarka łowiecką dużą wagę przykłada do utrzymania istniejących obiektów Koła ich modernizacji i rozbudowie. Te działania dostrzegł Zarząd Okręgowy i pewnie dlatego powierzył funkcję koordynatora prac przy obiektach ZO PZŁ Łowczemu Koła Dzik a równocześnie członkowi Zarządu Okręgowego. ZO PZŁ zamierza zrealizować obiekt budowlany niezbędny dla potrzeb działalności Okręgu. Warunkiem rozpoczęcia takiej inwestycji jest uzyskanie zgody Zarządu Głównego PZŁ. W tym celu Łowczy Okręgowy uzgodnił spotkanie z Łowczym Krajowym w Warszawie w dniu 07.06.2019.

 

W gabinecie Łowczego Krajowego PZŁ

 

Na zdjęciu od lewej: Janusz Garbarz, Albert Kołodziejski – Łowczy Krajowy PZŁ, Krzysztof Łazowski, Janusz Onak. Spotkanie przebiegło w bardzo merytorycznej atmosferze, Łowczy Krajowy zapoznał się z przygotowanym przez ZO PZŁ materiałem i po dyskusji wyraził wstępną akceptację co do przyjętego kierunku działań i skierował przygotowany wniosek do dalszego procedowania. Przygotowane materiały zawierały szczegółowy planowanej inwestycji w tym wstępna wizualizacje obiektu którą przygotowała Ela Głowacka.

 

Wizualizacja budynku 2019

 

Wyjazd do Warszawy był tez okazją do zwiedzenia siedziby Łowca Polskiego i porozmawiania o poprowadzeniu wspólnie z Łowcem Tarnowskim akcji promocyjno-marketingowych. Uzgodniono pierwsze działania na tarnowskich zawodach o Puchar Normy w dniu 08.06.2019 roku i targach rolniczych „AgroTargi wschód” w dniu 09.06.2019 roku . Na ten cel Łowiec Polski przekazał materiały reklamowe i ciekaw książki o łowiectwie.

 

Książki promocja Łowca

 

Duże wrażenie na uczestnikach spotkania wywołał zrzut poroża jelenia znaleziony na Mazurach. Waga znalezionej tyki przekraczała znacznie 5 kg. Myśliwy opowiedział nam o swoich emocjach związanych z poszukiwaniem zrzutów i rozczarowanie gdy mimo poświęconego czasu nie udało się znaleźć drugiego zrzutu do pary.

 

Ładny zrzut

 

 

(J.O.) foto. J. Onak

Powrót.

Comments are closed.