Zasady bezpieczeństwa podczas epidemii

W związku z obowiązującym stanem epidemii zaleca się zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 29 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 964) przestrzegać obowiązujących ograniczeń i zakazów.

Do odwołania zakazuje się organizowania narad, kursów, posiedzeń z wyłączeniem tych, w których maksymalna liczba uczestników nie przekracza 150 osób. Wyłączone z tego zakazu są zakłady pracy, w tym ich teren np. strzelnica myśliwska. Łowczowie będą musieli jednak zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. I tak:

 • pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących,
 • stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.

Jeśli łowczowie nie są w stanie zapewnić takiej odległości (1,5 m) z obiektywnych względów – ma prawo odejść od tej zasady, ale tylko pod warunkiem zapewniania środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii.

Gdzie nosimy maseczkę?

Maseczkę trzeba wciąż obowiązkowo nosić m.in.:

 • w autobusie, tramwaju i pociągu,
 • w samochodzie osobowym, jeśli jedziesz z kimś, z kim nie mieszkasz na co dzień,
 • w sklepie, banku, na targu i na poczcie,
 • w kinie i teatrze,
 • u lekarza, w przychodni, w szpitalu,
 • w kościele, w szkole, na uczelni,
 • w urzędzie (jeśli idziesz załatwić jakąś sprawę do urzędu) i innych budynkach użyteczności publicznej.

Wyjątki, gdzie nie trzeba zakrywać ust i nosa:

 • W restauracji lub barze – gdy zajmiesz miejsce przy stole i jesz lub pijesz.
 • W pracy – jeśli nie masz styczności z osobami z zewnątrz (np. podczas obsługi klientów i interesantów).

Zakrywanie ust i nosa nie jest wymagane w/ i przez:

 • samochodzie, w którym przebywają lub poruszają się: jedna osoba albo jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem albo osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie;
 • dziecko do ukończenia 4. roku życia;
 • osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia,
 • osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania;
 • osoby sprawujące kult religijny;
 • sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport;
 • osoby przebywającej na terenie lasu;
Instytucje kultury i kultu religijnego

Nowe zasady obowiązują w mszy lub innym obrzędzie religijnym – będzie można w nich uczestniczyć bez ograniczeń. W świątyniach i obiektach kultu religijnego obowiązkowe jest noszenie maseczek.

Otwarte zostają instytucje kultury takie jak: teatry, kina, biblioteki, muzea, sale koncertowe, galerie i salony wystawiennicze. W tych miejscach trzeba nosić maseczkę. Obowiązuje tu również określony reżim sanitarny.

Żłobki i przedszkola

Dzieci pracujących rodziców będą mogły wrócić do żłobków lub przedszkoli. Od  6 czerwca organy prowadzące te placówki mogą je otworzyć, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach.

Centra handlowe, gastronomia, fryzjer

Zniesione są ograniczenia dotyczące działalności galerii i centrów handlowych. Zniesiony zostaje limit dotyczący liczby klientów przebywających w jednym czasie na terenie sklepu, na targu i poczcie.

W placówkach gastronomicznych nadal musi być zachowana odpowiednia odległość między stolikami (2 m). Przy stoliku obowiązują maseczki (nie dotyczy to konsumpcji) i np. przy wyjściu do toalety. Zachowane zostają dotychczasowe reżimy sanitarne (np. dezynfekcja stolików).

Salony urody, fryzjerzy i kosmetyczki działają w reżimie sanitarnym. Wśród zaleceń dla salonów urody znalazły się m.in.:

 • używanie ręczników jednorazowych, gdy jest to możliwe;
 • przyjmowanie klientów po wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie lub online. Uwaga! Klient nie może oczekiwać na usługę w poczekalni.

źródło. www.pzlow.pl

Powrót.

Comments are closed.