Zmiana okresu polowań na zwierzęta łowne

W dniu 1 sierpnia br. Minister Środowiska podpisał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych. Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 3 sierpnia br. i obowiązuje od dnia następnego po dniu ogłoszeniu dla dzików, natomiast w przypadku jeleni szlachetnych i danieli po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

UWAGA: na szakale poluje się dopiero od 1 sierpnia 2019r! co wynika z Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne.

Zmiany dotyczą:

jeleni szlachetnych:

  •  łanie od 1 września do 15 stycznia
  •  cielęta od 1 września do końca lutego 

danieli:

  •  byki od 1 września do końca lutego
  •  łanie od 1 września do 15 stycznia
  •  cielęta od 1 września do końca lutego

dzików:

  •  dziki – wszystkie cały rok

szakali złocistych:

  •  od 1 sierpnia do końca lutego, a na terenach obwodów łowieckich na których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich dwóch latach kalendarzowych, przed dniem zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego na kolejny rok łowiecki, zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok.

Zmiana okresu polowań w załączeniu: okresy polowań

/admin/

powrót »