Zmiany w regulaminie polowań

Minister Środowiska Marcin Korolec w dniu 29 lipca 2013 roku podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz. Do najważniejszych zmian należy wymóg stosowania myśliwskiej amunicji kulowej charakteryzującej się energią pocisku nie mniejszą niż 1000 J w odległości 100 m od wylotu lufy, niezależnie od kalibru tej broni. Dodatkową regulacją zawartą w par 5 ust 1a jest określenie polowania na zające, które to może odbywać się wyłącznie jako polowanie zbiorowe. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 sierpnia 2013 roku.

Powrót.

Comments are closed.