Znowelizowana ustawa Prawo Łowieckie

Prezydent RP w dniu 13.02.2014 roku podpisał ustawę o zmianie ustawy Prawo Łowieckie.

Ustawa wchodzi z życie po upływie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia czyli w dniu 20.04.2014 roku. Do najważniejszych kwestii zawartych w ustawie należą ustanowienie deliktu dyscyplinarnego członka Polskiego Związku Łowieckiego, katalogu kar dyscyplinarnych oraz zasad powoływania Sędziów Łowieckich i Rzeczników Dyscyplinarnych. Ponadto ustawa wyszczególniła kary za naruszenie zasad selekcji osobniczej.

Powrót.

Comments are closed.