W dniu 16 listopada weszło w życie najnowsze rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska, zmieniające przepisy w regulaminie polowań. Tekst rozporządzenia poniżej. Rozporządzenie dopuszcza m.in. polowanie indywidualne na zające przy pomocy ptaków łowczych, a także dopuszcza używanie celowników nokto- i termowizyjnych do polowania na lisy, borsuki, kuny domowe, norki amerykańskie oraz ptaki i ssaki należące do [przeczytaj więcej…]

Komentowanie zablokowane Data wpisu: 20 listopada 2022

Uroczyste „Hubertowskie” polowanie w Kole Łowieckim „Dzik” w Tarnowie zorganizowano w dniu 5 listopada 2022 roku. Do odprawy stawiło się 22 myśliwych, których przywitał prowadzący polowanie kol. Janusz Onak. Przy względnie dobrej pogodzie, udało się zorganizować kilka ciekawych miotów. Otóż to sarna w zarośla zbiegła a dziki flankę ominęły. Zając z miedzy wyskoczył a lis [przeczytaj więcej…]

komentarze 2 Data wpisu: 7 listopada 2022

Ten jesienny miesiąc w Kole Łowieckim „Dzik” w Tarnowie, kojarzony jest głównie z rozpoczęciem sezonu polowań zbiorowych. Pierwsze polowanie zaplanowano na dzień 5 listopada. Będą to uroczyste „Hubertowskie” łowy. To właśnie w listopadzie obchodzimy święto myśliwych, leśników oraz jeźdźców – dzień św. Huberta. Podniosłe chwile, uroczystości czy spotkania, odbywać się będą w większości kół łowieckich [przeczytaj więcej…]

Dodaj komentarz Data wpisu: 1 listopada 2022

Tegoroczne święto myśliwych, jeźdźców oraz leśników odbyło się na stadninie konnej w podtarnowskiej Klikowej. Uroczystości zorganizowano w dniu 23 października 2022 roku, przy pięknej jesiennej scenerii.   Program święta opiewał o różnorodne atrakcje. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić jarmark Hubertowski, gdzie swój dorobek prezentowali przedstawiciele Lasów Państwowych oraz Polskiego Związku Łowieckiego. Nie zabrakło zdrowej żywności z [przeczytaj więcej…]

komentarze 2 Data wpisu: 30 października 2022

O sezonie polowań zbiorowych, szkodach w uprawach rolnych a także planach na przyszłość rozmawiano podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie, które to odbyło się w dniu 1 października 2022 roku. W jesiennej scenerii myśliwi z Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie spotkali się w stanicy koła by omówić plany na kolejne miesiące jego [przeczytaj więcej…]

Komentowanie zablokowane Data wpisu: 2 października 2022

Pożółkłe liście, i ptaki co przed podróżą na drzewach usiadły zwiastują jesień, która zagościła w nas, naszych domach i łowisku. Dla myśliwych, październik to okres kończącego się rykowiska. Pod jego koniec, zaczyna się natomiast bekowisko – okres godowy danieli. Zwierzyna zaliczana do grupy jeleniowatych zaczyna zmieniać też suknię na zimową. Dziki powoli ściągają do lasu, [przeczytaj więcej…]

Komentowanie zablokowane Data wpisu: 1 października 2022

Uprzejmie informujemy o trwających pracach legislacyjnych nad rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Wbrew informacjom rozpowszechnianym przez niektóre portale internetowe, prace nad ww. ustawą nie zostały jeszcze zakończone. Z przebiegiem prac nad projektem można się zapoznać pod linkiem: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2479. Należy podkreślić, że w wyniku starań Ministerstwa [przeczytaj więcej…]

Komentowanie zablokowane Data wpisu: 19 września 2022

Święto plonów to to dzień, który jest ukoronowaniem trudu i pracy rolników. Szacunek oraz uznanie jakim obdarzeni są rolnicy świadczy o znaczącej ich roli w życiu publicznym. W tak ważnym dniu nie mogło zabraknąć również myśliwych z Tarnowskiej Organizacji Łowieckiej, którzy również starają się wspierać rolników a także pomagać w ochronie upraw rolnych.     [przeczytaj więcej…]

Komentowanie zablokowane Data wpisu: 10 września 2022

Już po raz 15 myśliwi z Danii gościli na terenach dzierżawionych przez Koło Łowieckie „Dzik” w Tarnowie. Tegoroczne spotkanie odbyło się w atmosferze wzruszenia oraz zwrotu w przeszłość. Nasi przyjaciele odwiedzili nasz w dniach od 31.07 do 03.08.2022 roku. Na początku nasi goście odwiedzali nas początkiem maja ale po pewnym czasie duńscy myśliwi  postanowili zapolować [przeczytaj więcej…]

komentarze 2 Data wpisu: 5 września 2022

Ten pierwszy z jesiennych miesięcy to czas rykowiska, ciągnących gęsi a także stad grzywaczy na polach. Chłodne noce, zaorane ścierniska, żółknące liście na drzewach, to wszystko nieomylne znaki końca lata. We wrześniu rozpoczyna się również początek okresu polowań na kuropatwy. Niestety, to niezwykłe wczesno-jesienne polowanie na tak pospolite niegdyś ptactwo, przechodzi już do historii. Ingerencja [przeczytaj więcej…]

Komentowanie zablokowane Data wpisu: 1 września 2022

Koło Łowieckie Dzik
Koło Łowieckie dzik w Tarnowie działa na terenie 5 gmin: Skrzyszów, Tarnów, Pilzno, Tuchów oraz Ryglice. Teren powierzchni koła po wyłączeniach wynosi 9 796 ha w tym 1994 ha stanowią lasy. Dzierżawiony teren położony jest na obszarze 12 miejscowości. Koło liczy 40 członków z których większość zamieszkuje na terenie Koła. Obwód koła Nr 83 zaliczany jest do obwodów polnych. Na terenie łowieckim dominuje sarna polna oraz zwierzyna drobna. Ostatnio w sposób znaczny uległa zwiększeniu populacja dzika co stało się też przyczyna zwiększonych szkód w uprawach rolnych.

Fazy księżyca


Prognoza pogody
Tarnów

Pożyteczne linki
Kalendarz polowań:
kalendarz1
Kontakt:
Dzik2
kldzik.tarnow@gmail.com
Ostatnie komentarze: