Rozpoczyna się ostatni zimowy miesiąc. Dotychczasowa choć lekka zima stała się powodem znacznych utrudnień oraz niedogodności dla zwierząt bytujących w łowisku. W tym krótkim zimowym miesiącu, przyroda zaczyna dawać o sobie znaki. Zaczynają bowiem prosić się już lochy, byki jeleni gubią poroże a kozły sarny nakładają nowe parostki. W lutym koła łowieckie powoli przygotowują się [przeczytaj więcej…]

Komentowanie zablokowane Data wpisu: 2 lutego 2023

Doskonałym dopełnieniem łowieckiego sezonu było odbyte zbiorowe polowanie w dniu 15.01.2023 roku. Zorganizowane w łowisku Tuchów-las, zgromadziło wielu myśliwych oraz gości. Polowanie rozpoczęto od uroczystej odprawy, gdzie prowadzący polowanie łowczy koła kol. Janusz Onak omówił prawidła polowania, wskazując na zwierzynę zaplanowaną do pozyskania. Na zbiórce stawiło się 22 myśliwych oraz zaproszeni goście. Przy sprzyjających warunkach [przeczytaj więcej…]

Komentarz: 1 Data wpisu: 22 stycznia 2023

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi konieczności posiadania podczas wykonywania polowania upoważnienia do wykonywania polowania w wersji papierowej, Zarząd Główny PZŁ wyjaśnia, że pomimo wprowadzenia elektronicznej formy odstrzałów, nie zwalnia nas to do posiadania odstrzału w wersji papierowej. Zgodnie z zapisem ustawy Prawo Łowieckie art. 42. ust. 2 pkt. 1, 2 i 3 Podczas polowania [przeczytaj więcej…]

Komentowanie zablokowane Data wpisu: 20 stycznia 2023

To już ostatni miesiąc obecnego sezonu, w którym polujemy zbiorowo. To właśnie ten rodzaj polowań uchodzi za najciekawszy i najbardziej oczekiwany. Wspólnie spędzony czas na łonie przyrody i wśród kolegów, daje niezapomniane chwile. W najbliższym czasie do opolowania przewidziano tereny południowych rubieży obwodu. Po tym terminie pozostanie czas na indywidualne wyjścia w teren. Miesiąc ten, [przeczytaj więcej…]

Komentowanie zablokowane Data wpisu: 4 stycznia 2023

Ten piękny, choć czasami mroźny miesiąc, uchodzi ze jeden ze najciekawszych pod względem pobytu w łowisku. Polowania na białej stopie, to niebywała okazja na szukanie tropów oraz lepszego poznania naszego łowiska. Choć jest to okres najkrótszych dni, to można go jednak efektywnie wykorzystać. W grudniu kontynuujemy wykonywanie zaplanowanych polowań zbiorowych. Pamiętamy o tradycyjnych wigilijnych łowach, [przeczytaj więcej…]

Komentowanie zablokowane Data wpisu: 4 grudnia 2022

W dniu 16 listopada weszło w życie najnowsze rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska, zmieniające przepisy w regulaminie polowań. Tekst rozporządzenia poniżej. Rozporządzenie dopuszcza m.in. polowanie indywidualne na zające przy pomocy ptaków łowczych, a także dopuszcza używanie celowników nokto- i termowizyjnych do polowania na lisy, borsuki, kuny domowe, norki amerykańskie oraz ptaki i ssaki należące do [przeczytaj więcej…]

Komentowanie zablokowane Data wpisu: 20 listopada 2022

Uroczyste „Hubertowskie” polowanie w Kole Łowieckim „Dzik” w Tarnowie zorganizowano w dniu 5 listopada 2022 roku. Do odprawy stawiło się 22 myśliwych, których przywitał prowadzący polowanie kol. Janusz Onak. Przy względnie dobrej pogodzie, udało się zorganizować kilka ciekawych miotów. Otóż to sarna w zarośla zbiegła a dziki flankę ominęły. Zając z miedzy wyskoczył a lis [przeczytaj więcej…]

komentarze 2 Data wpisu: 7 listopada 2022

Ten jesienny miesiąc w Kole Łowieckim „Dzik” w Tarnowie, kojarzony jest głównie z rozpoczęciem sezonu polowań zbiorowych. Pierwsze polowanie zaplanowano na dzień 5 listopada. Będą to uroczyste „Hubertowskie” łowy. To właśnie w listopadzie obchodzimy święto myśliwych, leśników oraz jeźdźców – dzień św. Huberta. Podniosłe chwile, uroczystości czy spotkania, odbywać się będą w większości kół łowieckich [przeczytaj więcej…]

Komentowanie zablokowane Data wpisu: 1 listopada 2022

Tegoroczne święto myśliwych, jeźdźców oraz leśników odbyło się na stadninie konnej w podtarnowskiej Klikowej. Uroczystości zorganizowano w dniu 23 października 2022 roku, przy pięknej jesiennej scenerii.   Program święta opiewał o różnorodne atrakcje. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić jarmark Hubertowski, gdzie swój dorobek prezentowali przedstawiciele Lasów Państwowych oraz Polskiego Związku Łowieckiego. Nie zabrakło zdrowej żywności z [przeczytaj więcej…]

komentarze 2 Data wpisu: 30 października 2022

O sezonie polowań zbiorowych, szkodach w uprawach rolnych a także planach na przyszłość rozmawiano podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie, które to odbyło się w dniu 1 października 2022 roku. W jesiennej scenerii myśliwi z Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie spotkali się w stanicy koła by omówić plany na kolejne miesiące jego [przeczytaj więcej…]

Komentowanie zablokowane Data wpisu: 2 października 2022

Koło Łowieckie Dzik
Koło Łowieckie dzik w Tarnowie działa na terenie 5 gmin: Skrzyszów, Tarnów, Pilzno, Tuchów oraz Ryglice. Teren powierzchni koła po wyłączeniach wynosi 9 796 ha w tym 1994 ha stanowią lasy. Dzierżawiony teren położony jest na obszarze 12 miejscowości. Koło liczy 40 członków z których większość zamieszkuje na terenie Koła. Obwód koła Nr 83 zaliczany jest do obwodów polnych. Na terenie łowieckim dominuje sarna polna oraz zwierzyna drobna. Ostatnio w sposób znaczny uległa zwiększeniu populacja dzika co stało się też przyczyna zwiększonych szkód w uprawach rolnych.

Fazy księżyca


Prognoza pogody
Tarnów

Pożyteczne linki
Kalendarz polowań:
kalendarz1
Kontakt:
Dzik2
kldzik.tarnow@gmail.com
Ostatnie komentarze: