Hubertus 2011

Uroczystości św. Huberta
Tradycyjnie w pierwszą sobotę listopada 2011 roku myśliwi Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie obchodzili uroczystości Św. Huberta. Nie bez znaczenie pozostaje fakt, że dzień św. Huberta jest najważniejszym w roku dla każdego z myśliwych. Polowanie zorganizowano w łowisku Pogórska Wola i prowadził je kol. Ryszard Wantuch. Na uroczystej odprawie stawiło się 20 myśliwych, którzy od rannych godzin w blasku słońca rozświetlającym pogórskie pola i lasy skrzętnie a zarazem w pełnej klasie rozpoczęli hubertowskie łowy.

Między miotami
Między miotami

Nie dano czekać na pierwsze strzały, choć nie celne to jakże odważne. Nie długo było czekać na pierwsze sukcesy i tak św. Hubert tym razem podarzył kol. Zbigniewowi Zeljaś, który w iście królewskim stylu oddał celny strzał do sarny. Jak przystało na młodego nemroda, kol. Zbigniew Zeljaś zgodnie ze sztuką i wszystkim obrzędami został pasowany na rycerza św. Huberta.

Pasowanie
Pasowanie

Polowania nadszedł kres, a królem został nie kto inny jak kol. Zbigniew Zeljaś. Po przerwie, łowiecka brać przybyła do gospody Koła a po jakże uroczystym wystąpieniu Prezesa, rozpoczęła się myśliwska biesiada. Przy dźwiękach kapeli i suto zastawionym stołom, przybyli goście ucztowali do białego rana.

Powrót.

Komentarz: 1

  1. Należy kultywować tradycje za każdym razem i zapraszać społeczeństwo do działan stowarzyszenia