Nowi członkowie Polskiego Związku Łowieckiego

Po rocznym stażu odbytym w Kole Łowieckim Dzik w Tarnowie, dwóch młodych nemrodów w środę 25 marca 2015 roku odebrało myśliwskie legitymacje. Grono członków zrzeszenia poszerzone zostało bowiem o dwóch kolegów tj. Stanisława Placka oraz Mariusza Szatkę. Młodzi myśliwi po odbytym w kole stażu, pomyślnie zdali łowieckie egzaminy.

Ale by zostać myśliwym, droga do celu jest długa i wcale nie łatwa. Przekonał się o tym nasi koledzy, który w marcu zakończyli roczny staż kandydacki odbywany w Kole Łowieckim „Dzik” w Tarnowie. Myśliwską przygodę jak każdy kandydat rozpoczęli od obowiązkowego stażu. W trakcie jego odbywania poznali zasady gospodarowania łowiskiem, budowę łowieckich urządzeń, teren na którym koło gospodaruje a także zwyczaje i myśliwski ceremoniał. Po zakończeniu stażu, zarząd koła podjął decyzję w formie uchwały o jego zaliczeniu. Następnie stażyści skierowany zostali na kurs dla nowo wstępujących. Przez dwa miesiące przyswajali wiedzę na temat biologii zwierząt, podstaw kynologii, budowy broni palnej, przepisów prawa łowieckiego, ustaw szczególnych oraz tradycji, etyki i gwary myśliwskiej. W trakcie kursu prowadzone były również zajęcia na strzelnicy, gdzie instruktorzy uczyli bezpiecznego posługiwania się bronią palną.

 

Kol. Stanisław Placek odbiera  gratulacje po zdanym egzaminie
Kol. Stanisław Placek odbiera gratulacje po zdanym egzaminie

 

Gratulacje z rąk Łowczego Okręgowego kol. Krzysztofa Łazowskiego odbiera kol. Mariusz Szatko

 

W dniu 25 marca 2015 roku, po trzy dniowych egzaminach, kol. Stanisław Placek oraz kol. Mariusz Szatko wstąpili w szeregi Polskiego Związku Łowieckiego. Nowi koledzy będą teraz oczekiwać na przyjęcie do koła łowieckiego, gdzie w pełni rozpoczną myśliwską przygodę.

Powrót.

Komentarz: 1