Gospodarstwo rybne w kole „Dzik”

Niewątpliwym sukcesem może pochwalić się Zarząd Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie. Otóż, w dniu 21.03.2017 roku, przedstawiciele zarządu koła, podpisali umowę z dyrekcją instytucji „Polskie Wody” na dzierżawę zbiornika retencyjnego usytuowanego w miejscowości Skrzyszów.

O pracach związanych z przejęciem zbiornika wiele mówiono i spekulowano. Od kilku miesięcy przedstawiciele różnych środowisk i instytucji, rozpoczęli dyskusję nad przyszłością zbiornika. Niewątpliwie pomysł przedstawicieli Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie, przy wsparciu lokalnego samorządu, przypadł do gustu władzom województwa małopolskiego.

Zgodnie z podpisaną umową, od 01.09.2018 roku Koło Łowieckie „Dzik” w Tarnowie, stanie się pełnoprawnym dzierżawcą akwenu wodnego usytuowanego w Skrzyszowie. W planach koła jest powołanie gospodarstwa rybnego działającego przy zarządzie koła a także wydzierżawienie terenów wokół zbiornika na potrzeby agroturystyki.

– to niewątpliwy sukces uwieczniający naszą pracę. Podpisana umowa pozwoli na rozszerzenie naszej działalności a także umożliwi zagospodarowanie zasobami rybnymi zbiornik retencyjny – podsumowuje łowczy koła. kol. Janusz Onak.

Zarząd Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie informuję, że myśliwi którzy wyrażą akces przyjęcia, będą mogli zostać włączeni w członkostwo w tworzonym gospodarstwie rybnym. Z uwagi na ograniczenia regulaminowe, w poczet członków przyjętych zostanie jedynie 14 członków koła. Pozostała część członków składać się będzie z kandydatów spoza koła, którzy to zgłoszą się do ogłoszonego naboru.

(DRz.)  fot. UG Skrzyszów

Powrót.

komentarze 3

  1. Już o tym głośno w gminie. Czy koło łowieckie podoła nowym wyzwaniom?