Kolejne łowy z sezonie

W niedzielę 23.11.2014r, myśliwi z Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie, polowali w kompleksach lasów państwowych łowiska Wałki. Nie bez znaczenia teren ten wskazano na polowanie zbiorowe. Mają tam swą ostoje dziki, które wyrządzają szkody rolne.

Polowanie rozpoczęto uroczystą odprawą, podczas której łowczy koła kol. Janusz Onak określił zasady wykonywania polowania, gatunki przewidziane do odstrzału a także przepisy regulujące jego wykonanie. Powitano również zacnych gości polujących w kole na zaproszenie tj. kol. Janusza Derenia oraz kol. Mariusza Kobylarczyka.

 

Przed pierwszym miotem
Przed pierwszym miotem

 

Spotkanie w kniei, to również podniosła chwila dla kol. Marka Potempy, który w obecności opiekuna kol. Dominika Rzepeckiego, złożył uroczyście rotę myśliwskiego ślubowania. To pierwsze tak ważne chwile przeżyte w gronie kolegów, którzy młodemu nemrodowi gratulowali członkostwa w kole a także życzyli sukcesów na łowieckiej niwie.

 

Uroczyste ślubowanie kol. Marka Potempy
Uroczyste ślubowanie kol. Marka Potempy

 

Dalsza część dnia to emocjonujące polowanie. Przeprowadzenie długich miotów a także dobra organizacja polowania, pozwoliły na jego sprawny przebieg. Po kilku niecelnych strzałach, ciekawych pojedynkach a także niecodziennych wrażeniach, prowadzący polowanie zarządził jego koniec.

 

W trakcie polowania
W trakcie polowania

 

Zejście naganki
Zejście naganki

 

Uczestnicy łowów wraz z kolegami z naganki przemieścili się następnie do gościńca koła. Tam gospodarze łowów kol. Ryszard Wantuch oraz kol. Mateusz Zeljaś urządzili prawdziwie sytą iście myśliwską strawę. Nie obyło się bez dysput, rozmów oraz zabawnych anegdot.

 

Podsumowanie łowów
Podsumowanie łowów

 

Tradycyjnie jak na polowania w kole „Dzik” frekwencja dopisała. Następne zbiorowe polowanie zaplanowano na dzień 30 listopada 2014 roku.

(DRz.) fot. D. Rzepecki, B. Chwistek.

Powrót.

komentarze 3