Kolejne nowe urządzenia łowieckie

O tym jak ważne jest właściwe prowadzenie łowieckiej gospodarki, nie trzeba przekonywać nikogo. Myśliwi z Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie, zainstalowali właśnie nowe paśniki.

W wiosenne popołudnie, robocza grupa myśliwych, udała się w rejon miejscowości Pogórska Wola – Wałki. Uprzednio wcześniej zbudowane paśniki, zastąpiły stare i nie nadające się do użytkowania urządzenia. Będą one służyć dokarmianiu zwierząt dziko żyjących, w najtrudniejszym dla nich zimowym okresie. Obecnie Koło Łowieckie „Dzik” w Tarnowie posiada 18 stałych paśników, które są regularnie obsługiwane przez członków koła.

 

Przewóz urządzeń
Przewóz urządzeń

 

Wykonawcą urządzeń a także inicjatorem prac był kol. Mariusz Szatko. Myśliwy ten niedawno rozpoczął swoją myśliwską przygodę, jako pełnoprawny członek Polskiego Związku Łowieckiego.

 

Prace w ciężkim terenie
Prace w ciężkim terenie

 

Gotowe urządzenie łowieckie
Gotowe urządzenie łowieckie

 

Gospodarowanie łowiskiem, to również utrzymywanie właściwych warunków bytowych dla zwierząt. W Kole Łowieckim „Dzik” w Tarnowie, stan populacji zwierzą utrzymywany jest od lat na wysokim poziomie. W łowisku, można cieszyć się z obecności większości gatunków zwierząt łownych.

(DRz.) fot. D. Rzepecki

Powrót.

komentarze 2