Kolejne walne już za nami…

Corocznie jesienią, myśliwi z Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie, spotykają się na wspólnych obradach. Ostanie, miało miejsce 1 października 2016 roku i zorganizowane zostało w stanicy koła w miejscowości Pogórska Wola.

Jak nakazuje myśliwski statut, Wale Zgromadzenie, jako najwyższa władza koła, organizowane jest tylko w szczególnych sytuacjach. Do takich należały kwestie pozyskania zwierzyny, szkód łowieckich a także bieżącej działalności koła. Zgromadzenie otworzył Prezes Koła kol. Czesław Malig, który przywitał jego uczestników a także nowo przyjętego myśliwego kol. Pawła Prendotę.

Podczas zebrania omówiono najważniejsze w łowieckiej działalności kwestie, poczynając od eliminacji szkód łowieckich, planie pozyskania, kończąc na podsumowaniu wykonanych, przez członków koła pracach. Bez wątpienia, ostatni okres należał do bardzo pracowitych a wykonane przedsięwzięcia zostały zrealizowane ponadplanowo.

W trakcie spotkania nie zabrakło również wzruszających chwil. Nasz najstarszy polujący myśliwy, kol. Władysław Szewczyk, po ponad 60 letniej działalności w związku, złożył rezygnację z członkostwa z kole. Nie obyło się bez podziękowań, gratulacji oraz wspomnień.

 

Podziękowania za działalność na rzecz koła dla kol. Władysława Szewczyka
Podziękowania za działalność na rzecz koła dla kol. Władysława Szewczyka

 

W tym dniu dla koła zasłużył się również kol. Paweł Prendota. Doposażył on bowiem stanicę, w komplet ciężkiego sprzętu, narzędza oraz apteczkę. Ten wspaniały gest, zyskał uznanie kolegów, którzy gratulowali świeżo upieczonemu nemrodowi sukcesów na łowieckiej niwie.

 

Przekazanie sprzętu
Przekazanie sprzętu

 

Całość, już tradycyjnie zakończono wspólną biesiadą. W koleżeńskim gronie dyskutowano, żartowano oraz wspominano myśliwskie przygody. Spotkanie, kolejny raz ukazało czym jest koleżeństwo oraz wspólna pasja na rzecz zwierząt i przyrody.

(DRz.) fot. K. Pasek

Powrót.

Komentarz: 1