Kolejni kandydaci stali się myśliwymi…

Po stażu odbytym w Kole Łowieckim Dzik w Tarnowie, czterech młodych nemrodów, w środę 25 maja 2016 roku odebrało myśliwskie legitymacje. Koledzy Jacek Boryczko, Piotr Boryczko, Piotr Kupiec oraz Paweł Prendota, tym samym stali się członkami Polskiego Związku Łowieckiego.

Myśliwską przygodę rozpoczęli od obowiązkowego stażu. W trakcie jego odbywania poznali zasady gospodarowania łowiskiem, budowę łowieckich urządzeń, teren na którym koło gospodaruje a także zwyczaje i myśliwski ceremoniał. Po zakończeniu stażu, zarząd koła podjął decyzję w formie uchwały o jego zaliczeniu. Następnie stażyści skierowany zostali na kurs dla nowo wstępujących. Przez dwa miesiące przyswajali wiedzę na temat biologii zwierząt, podstaw kynologii, budowy broni palnej, przepisów prawa łowieckiego, ustaw szczególnych oraz tradycji, etyki i gwary myśliwskiej. W trakcie kursu prowadzone były również zajęcia na strzelnicy, gdzie instruktorzy uczyli bezpiecznego posługiwania się bronią palną.

 

Kol. Paweł Prendota odbiera legitymację z rąk kol. Krzysztofa Łazowskiego
Łowczy Okręgowy kol. Krzysztof Łazowski wręcza legitymacje

 

Młodzi adepci, będą teraz oczekiwać na przyjęcie do wybranych kół. Złożone podania rozpatrzone zostaną przez macierzyste zarządy. Miejsce w kole, otrzymają zapewne najlepsi adepci łowieckiej sztuki.

(DRz.) fot. D. Rzepecki

Powrót.

komentarze 3