Kwiecień w łowisku

Wiosna, która zagościła już na dobre spowodowała ożywienie przyrody. Dłuższe i ciepłe dni pozwalają zapomnieć o zimowych niedogodnościach. Wczesnowiosenny okres, to dla myśliwych z Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie czas wytężonej pracy.

Do najważniejszych należą prace polowe w terenie związane z zagospodarowaniem gruntów przeznaczonych na poletka zaporowe, jak również przegląd i modernizacja urządzeń łowieckich. Pamiętajmy, że za stan techniczny ambon oraz zwyżek odpowiadają myśliwi, na których to podobwodach są one usytuowane. Coroczna kontrola ma również na celu likwidację starych, zniszczonych urządzeń, które nie są wykorzystywane. Warto pomyśleć również o budowie nowych paśników, których to w ostatnich latach ubyło z łowiska.

 

Paśniki przed rozlokowaniem
Paśniki przed rozlokowaniem

 

Pamiętajmy nadal o wykładaniu soli w lizawkach. Zwierzyna po zimowym okresie potrzebuje uzupełnienia mikroelementów. Starajmy się również bez powodu nie niepokoić zmęczonych zwierząt w lasach.

W kwietniu zaplanowano introdukcję bażantów na tereny dzierżawione przez koło. Jest to ciąg dalszy prowadzonej akcji wsiedleń tego gatunku. Do tej pory do łowiska wpuszczono przeszło 200 sztuk bażantów.

Okres wiosenny to też czas kiedy na świat przychodzą młode osobniki zwierząt łownych. Koźlątka poznające swój teren są bez szans w starciu z watahami wałęsających się psów w łowisku. Niestety pomimo apeli, próśb oraz komunikatów, niektórzy mieszkańcy lekceważą nałożony na nich ustawowy obowiązek trzymania psów na terenie obejścia. Odnosząc się do naszego wspólnego dobra jakim jest przyroda, miejmy na uwadze potrzebę ochrony zwierząt leśnych przed kłusującymi psami. Nie bądźmy obojętni, gdyż wygłodniałe psy mogą zaatakować również  i człowieka.

 

Wałęsające się psy w łowisku Ładna
Wałęsające się psy w łowisku Ładna

 

Ten pierwszy pozimowy miesiąc to również czas na podsumowanie myśliwskiego roku a także zaplanowanie nowego. Służyć ma temu jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu organizacyjnym koła tj. Walne Zgromadzenie. Pamiętajmy, że obecność każdego myśliwego jest obowiązkowa o czym mówi statut PZŁ.

 

W kwietniu polujemy na:

– dziki: odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki,

– jenoty, norkę amerykańską i szopa pracza

– piżmaki do 15.04.

 

W kwietniu pełnia księżyca  przypada w dniu 15.04.2014 roku (wtorek).

(DRz.)    fot.  Wojciech Mozoła, Kazimierz Kozioł, archiwum

Powrót.

Komentarz: 1