Listopad w łowisku

Okres ten w Kole Łowieckim „Dzik” w Tarnowie, kojarzony jest głównie z rozpoczęciem sezonu polowań zbiorowych. Pierwsze polowanie zaplanowano na dzień 8 listopada. Będą to hubertowskie łowy.

W listopadzie obchodzimy właśnie święto myśliwych, leśników oraz jeźdźców – dzień św. Huberta. Podniosłe chwile, uroczystości czy spotkania, odbywać się będą w większości kół łowieckich naszego regionu. Kultywowanie naszej bogatej myśliwskiej tradycji jest pielęgnowaniem spuścizny po naszych przodkach. Nie zmarnujmy znaczenia etyki, koleżeństwa czy myśliwskiej solidarności.

W miesiącu tym rozpoczyna się również huczka dzików, czyli ruja. Miłosne gody trwają wśród dzików ok. 4-5 tygodni. W tym czasie można obserwować zachowania i rytuały, jakie panują wśród tych zwierząt.

 

Dziki w łowisku Ładna
Dziki w łowisku Ładna

 

Stare odyńce oraz wycinki, które do tej pory żyły poza grupą, przyłączają się do watah, aby odganiać młode osobniki. Odbywa się to jednak inaczej, niż w przypadku np. jeleni. Walka o samicę polega jedynie na odganianiu słabszego rywala. Odyńce w czasie rui zostawiają na roślinach i krzakach wydzielinę o silnej woni, która wyczuwalna jest także dla wprawionych myśliwych. Trzeba zaznaczyć, że lochy są wybredne w wyborze partnera. W trakcie huczki dziki można spotkać na bagnach, oparzeliskach, łąkach, w ostępach leśnych i młodnikach, ponieważ są to tereny odległe od ludzi.

Dziki walczące o władzę nad watahą będzie słychać daleko w lesie, co w połączeniu z dostateczną widocznością pozwolą na podjęcie próby podejścia dzików i zdobycia medalowego trofeum.

Listopad, to również z Kole Łowieckim „Dzik” w Tarnowie, pierwszy miesiąc polowań na bażanty. Pamiętajmy, by polowanie było ostatnim z etapów naszej działalności. Po wybudowaniu podsypów i stworzeniu warunków do egzystencji tego popularnego gatunku, jego redukcja winna odbywać się z jak najmniejszą szkodą dla gatunku.

 

Przewóz paśnika w łowisko
Przewóz paśnika w łowisko

 

W tym przed zimowym okresie pamiętajmy o obowiązku dokarmiania zwierzyny w przydzielonych podobwodach. Dokarmianie rozpoczynamy od 16 listopada, tak by zwierzęta były powoli przyzwyczajane do miejsc wyłożenia karmy. Tradycyjnie paszę wydaje kol. Józef Żurowski, zgodnie z następującym harmonogramem tj:

16.11.2014 rok (niedziela) – od godziny 8.00-8.30

22.11.2014 rok (sobota) – od godziny 8.00-8.30

29.11.2014 rok (sobota) – od godziny 8.00-8.30

 

W listopadzie polujemy na:

– jelenie szlachetne: byki, łanie i cielęta

– jelenie sika: byki, łanie i cielęta

– daniele: byki, łanie i cielęta

– sarny: kozy i koźlęta

– dziki: wszystkie

– muflony: tryki, owce i jagnięta

– borsuki do 30.11.

– tchórze i kuny

– lisy, jenoty, norkę amerykańską i szopa pracza

– piżmaki

– zające szaraki i dzikie króliki, również w drodze odłowu

– bażanty: koguty, kury (wyłącznie na terenach OHZ bażanta)

– kuropatwy tylko w drodze odłowu

– kaczki: krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice

– gęsi: gęgawy, zbożowe i białoczelne

– słonki

– łyski

– gołębie grzywacze

– jarząbki

W listopadzie pełnia księżyca  przypada w dniu 16.11.2014 roku (czwartek).

(DRz.) fot. Wojciech Mozoła, Dominik Rzepecki

Powrót.

Komentarz: 1