Nowi mieszkańcy w naszych lasach

Od pewnego czasu na terenach gospodarowanych przez Koło Łowieckie „Dzik” w Tarnowie, spotkać można łosie. Początkowo zwierzęta przechodziły przez część łowiska, jednak wszystko na to wskazuje, że niewielka chmara osiedliła się już na stałe.

Tereny dzierżawione przez koło, należą do bardzo urozmaiconych względem ukształtowania terenu, różnorodnej przyrody oraz występujących gatunków zwierząt. Niewątpliwie doskonały biotop a także warunki terenowe, pozwalają na występowanie większości gatunków zwierząt, południowej części naszego kraju. Osiedlenie się łosi to dla myśliwych z Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie powód do dumy. Gatunek ten nie występował w rejonie działania koła od ponad 50 lat.

 

Łosie w łowisku koła
Łosie w łowisku koła

 

Łoś z łac. Alces – rodzaj ssaka z rodziny jeleniowatych. Jest zwierzęciem typowo leśnym. Zamieszkuje najczęściej rozległe, podmokłe lub wilgotne lasy, bory bagienne, olsy, brzeźinaki, zarośla wierzbowe; często trzyma się bagien, szczególnie jeśli wśród nich są wyższe miejsca porośnięte lasem. Łoś łatwo przystosowuje się do warunków środowiska i chociaż najchętniej bytuje w lasach naturalnych. Łoś jako duży roślinożerca wywiera silny wpływ na środowiska. Preferowanie przez łosie terenów półotwartych lub małych luk skutecznie zapobiega porośnięciu ich przez roślinność drzewiastą

(DRz.) fot. J. Onak

Powrót.

komentarze 3