Myśliwi Koła we władzach Okręgowych

Nowe Prawo Łowieckie które weszło w życie w 2018 roku wygasiło działalność Okręgowej Rady Łowieckiej oraz wszystkich organów których działalność związana  była z Radą. Dotyczyło to również Okręgowego Sądu Łowieckiego i Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego. Kompetencję do powołania na nowo tych organów uzyskała Naczelna Rada Łowiecka. Nowy wybór poprzedzony był długą debatą w Okręgu, przeglądem kandydatów, pisaniem opinii i zbieraniem oświadczeń. Zebrane kandydatury zostały przekazane Członkowi Naczelnej Rady kol. Januszowi Garbarzowi celem przedstawienia ich na Naczelnej Radzie i dokonania wyboru.

Z dużą satysfakcją przyjęliśmy fakt iż w wyniku wyborów Naczelnej Rady do władz zostali wybrani członkowie naszego Koła Łowieckiego Dzik. W dniu 13 maja 2019 w siedzibie Okręgowego Związku Łowieckiego odbyło się spotkanie w trakcie którego Członek Naczelnej Rady Łowieckiej kol. Janusz Garbarz po odebraniu ślubowania wręczył wybranym osobom nominację na stanowiska. Jako pierwszy nominację otrzymał przewodniczący Okręgowego Sądu Łowieckiego kol. Maciej Morawski członek naszego Koła.

 

Nominacja Macieja Morawskiego

 

Nominację na członka Okręgowego Sądu Łowieckiego otrzymał także inny członek naszego koła kol. Stanisław Fijołek

 

Nominacja Stanisława Fijołka

 

W następnej kolejności nominację otrzymali Okręgowi Rzecznicy Dyscyplinarni w tym członek naszego Koła przewodniczący Okręgowych Rzeczników Dyscyplinarnych kol. Dominik Rzepecki

 

Nominacja Dominika Rzepeckiego

 

Po nominacjach przewodniczący obu organów przedstawili plany działania na najbliższy okres z położeniem dużego nacisku na działalność prewencyjną. Gratulując wyboru, myślę że będąc wyraziciele wszystkich myśliwych Okręgu, chciałbym życzyć jak najmniej pracy, jak najmniej spraw a czas żeby zajmowały tylko spotkania organizacyjne i edukacyjne.
Z kronikarskiego obowiązku dodam że decyzją Zarządu Głównego PZŁ do Zarządu Okręgowego powołana została moja osoba.

 

Akt Powołania

 

Zarząd Okręgowy natomiast powołał nową Komisję Strzelecką w skład której weszli myśliwi z Koła Dzik w osobach: Janusz Onak, Kazimierz Kozioł i Krzysztof Pasek

(JO) fot. J.Onak

Powrót.

komentarze 2