Myśliwi kontra strzelnica

W dniu 6 kwietnia na łamach informatora brzeskiego ukazał się artykuł opisujący jakoby to myśliwi z Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie, poprzez swoje działanie chcą utrudnić funkcjonowanie strzelnicy w Ładnej.

Oto kilka faktów odnoszących się do jednostronnie ukazanej kwestii w informatorze brzeskim. O planowanej budowie strzelnicy myśliwi z Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie dowiedzieli się kilka lat temu. Z uzyskanych informacji wynikało, że miała być to strzelnica kryta, typu zamkniętego, nie mająca żadnego wpływu na otoczenie. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna. W kilka miesięcy usypano wały i wyznaczono stanowiska strzeleckie. Myśliwi z koła polujący w obwodzie, na którym umiejscowiona jest strzelnica, zaczęli zgłaszać do Zarządu Koła obawy związane z ich bezpieczeństwem podczas pobytu w łowisku. Jak wskazywali, jedna z osi strzeleckich ukierunkowana jest bezpośrednio, w linii prostej na urządzenie łowieckie (ambonę), z której od lat korzystali między innymi wykonując odstrzał dzików w ramach zwalczania Afrykańskiego Pomoru Dzików (ASF). Niestety do czasu opublikowania informacji w informatorze brzeskim, nikt ze stowarzyszenia, czy osób związanych z budową strzelnicy, nie próbował nawiązać kontaktu z przedstawicielami koła. A szkoda, gdyż Koło Łowieckie „Dzik” w Tarnowie gospodaruje na terenach między innymi gminy Skrzyszów od 70 lat, co z pewnością nie utrudnia możliwości nawiązania kontaktu z jego przedstawicielami. Z pewnością było by to korzystne dla obu stron. Budowa mogła by być realizowana w oparciu o wskazówki członków koła, z których to kilku również czynnie uprawia strzelectwo sportowe, i którzy  posiadają uprawnienia  instruktorów i sędziów w dyscyplinach strzelectwa myśliwskiego. Ogromna „baza wiedzy” w zasięgu strzelnicy… Niestety do spotkania nie doszło, a wobec sygnałów o możliwych nieprawidłowościach dotyczących bezpieczeństwa w rejonie strzelnicy, strażnik łowiecki w trakcie wykonywania swoich obowiązków odwiedził obiekt, gdzie też przeprowadził rozmowę z prowadzącym strzelanie instruktorem. Rozmowa odbyła się w dobrym tonie i miała charakter wymiany informacji, gdzie obie strony stwierdziły, że jedna z osi faktycznie skierowana jest bezpośrednio w kierunku ambony (urządzenie to ze względu na bezpieczeństwo myśliwych zostało w dniu 28.03.2022 roku czasowo wycofane z użyteczności).

 

Usytuowanie obiektu

 

Z uwagi na pojawiające się wątpliwości co do statusu strzelnicy a także zaprojektowania osi w odniesieniu na bezpieczeństwo otoczenia, Zarząd Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie w dniu 28.03.2022 roku wystosował zapytanie do Urzędu Gminy w Skrzyszowie z prośbą o informację jaki jest obecnie status strzelnicy. Zarząd Koła Łowieckiego „Dzik” nie podejmował i nie podejmuje innych działań aniżeli opisanych powyżej. Całkowitą nieprawdą jest opublikowanie w informatorze brzeskim stwierdzenia, że cyt. „…od tego czasu pojawiły się donosy z Koła Łowieckiego Dzik do Starostwa w Tarnowie, Gminy oraz na Policję. Jakoby strzelnica przeszkadzała okolicznym mieszkańcom…”. Niestety poprzez brak rzetelnego przekazu, można bardzo łatwo zmanipulować czytelników wskazując, że myśliwi są przeciwni funkcjonowaniu powstałej strzelnicy. Zarząd Koła reprezentujący wszystkich myśliwych z Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie, stoi na stanowisku, iż nie jesteśmy przeciwnikami funkcjonowania strzelnicy usytuowanej w miejscowości Ładna. Jako osoby, których łączy również pasja strzelecka, chcemy bezpiecznie polować i być partnerem dla stowarzyszeń oraz klubów strzeleckich, które działają na w pełni bezpiecznych, a także odebranych przez właściwe organy obiektach. Naszą rolą nie jest wywoływanie konfliktów, a konstruktywna rozmowa, nie tylko poprzez media.

Zarząd Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie

fot. archiwum koła

Powrót.

Komentarz: 1