Myśliwi z Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie w strukturach zrzeszenia

 

Onak_Janusz_PZL

Kol. Janusz Onak  – Myśliwy od 1995 roku. Delegat za Krajowy i Okręgowy Zjazd Delegatów, Przewodniczący Prezydium Okręgowego Zjazdu Delegatów, członek Komisji Strzeleckiej. W strukturach okręgu od roku 1998 pełni funkcję członka Okręgowej Rady Łowieckiej i Członka Zarządu Okręgowego w latach 2018 do 2022 a od 2001 roku członek Komisji Strzeleckiej, instruktor i sędzia strzelecki. W Kole Łowieckim „Dzik” w Tarnowie od 2001 roku do chwili obecnej pełni funkcję łowczego koła oraz od 2014 roku strażnika łowieckiego. Odznaczony Złomem w 2018 roku.

 

 

Kol. dr Dominik Rzepecki – Myśliwy od 1999 roku. W strukturach okręgu w latach 2010-2015 pełnił funkcję Zastępcy Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego PZŁ w Tarnowie. W 2015 roku został powołany przez Naczelną Radę Łowiecką na funkcję Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego PZŁ w Tarnowie. Wykładowca i lektor prawa łowieckiego. Delegat na V i VI Okręgowy Zjazd Delegatów. Organizator działań przeciw-kłusowniczych „Knieja”. W Kole Łowieckim „Dzik” w Tarnowie od 2006 roku pełni funkcję strażnika łowieckiego, od 2008 roku pełni funkcję sekretarza koła.  W 2023 roku został wybrany na funkcje Prezesa Koła. Od 6 listopada 2023 roku został powołany przez Naczelną Radę Łowiecką na funkcję zastępcy Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego Polskiego Związku Łowieckiego. Odznaczony Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej.

 

 

kol. Maciej Morawski

Kol. Maciej Morawski – Myśliwy od 1993 roku. Prezes Okręgowego Sądu Łowieckiego PZŁ w Tarnowie. W strukturach okręgu w latach 2015-2018 pełnił funkcję Członka Zarządu Okręgowego PZŁ. Odznaczony Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej.

 

 

 

(DRz.)  fot. archiwum

Powrót.

komentarze 2