Na kolejnych łowach…

Zbiórka, odprawa oraz wskazania co do zasad bezpieczeństwa, rozpoczęły kolejne łowy. Tym razem, w dniu 20 listopada 2016 roku, myśliwi z Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie, wykonywali zbiorowe polowanie. Zorganizowane w rejonie miejscowości Szynwałd – Łęki Górne, u podnóża pogórza Ciężkowickiego. 

Do odprawy stawiło się siedemnastu kolegów, w tym dwóch zaproszonych gości. Myśliwych wspierało siedmiu naganiaczy a prowadzącym polowanie był Prezes Koła, kol. Czesław Malig. W trudnych warunkach, przy niekorzystnym wietrze oraz wysokiej temperaturze, udało się odbyć kilka ciekawych pędzeń. Na pokocie, bowiem nie zabrakło dwóch dzików, jednej sarny oraz trzech lisów.

 

W trakcie przejścia
W trakcie przejścia

 

Po polowaniu, gospodarze polowanie tj. kol. Edward Chrupek oraz kol. Krzysztof Filip, urządzili tradycyjne myśliwskie ognisko. Nie zabrakło pogawędek, opowieści oraz koleżeńskich przekomarzań. Dobra atmosfera, jak zawsze w pełni wpisała się w tradycje Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie.

(DRz.) fot. K. Pasek

Powrót.

Komentarz: 1