Na wiosnę myśliwi nie odpoczywają…

Z wielkim zaangażowaniem oraz pasją, myśliwi z Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie, wykonali kolejne prace w łowisku. Zaplanowane czynności realizowane były w ostatnim tygodniu kwietnia i polegały na remontach urządzeń łowieckich.

Plan prac, sporządzony przez łowczego koła kol. Janusza Onaka, nie pozwala na chwilę odetchnienia. Po niedawno zakończonych pracach remontowo-modernizacyjnych ambon, wyczyszczeniu i pogłębieniu studni, przyszedł czas na dalsze.

 

Prace modernizacyjne
Prace modernizacyjne

 

Tym razem grupa myśliwych, wykonała remont 4 ambon stałych, usytuowanych na terenie miejscowości Pogórska Wola, Wola Rzędzińska oraz Ładna. Prace przebiegały bardzo sprawnie a duże zaangażowanie kolegów, spowodowało nadterminowe wykonanie zaplanowanych czynności.

Nadwyżkę zaoszczędzonego czasu nie zmarnowano, bo koledzy pracujący w terenie, zorganizowali ognisko połączone z małą myśliwską biesiadą. Niestety, czas szybko upłynął a łowczy koła nakreślił już kolejne zadania…

 

Chwila wytchnienia
Chwila wytchnienia

 

Należy dodać, że w obecnym sezonie członkowie z Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie, wykonali 50 % zaplanowanych prac. Przed myśliwymi kolejne zadania tj. remont pomieszczenia gospodarczego, remont paśników a także uprawa poletek zaporowych.

Wszelkie prace w kole wykonywane są społecznie, jednakże myśliwi którzy nie wypracują określonych godzin, zobowiązani są do odpracowania nieobecności, bądź pokrycia finansowych zobowiązań.

(DRz.) fot. J. Onak

Powrót.

Komentarz: 1