Sprzątanie świata
Sprzątanie lasów

Obszar gminy Skrzyszów obejmuje swym zasięgiem pięć sołectw, co w znaczącej większości pokrywa się z terenami dzierżawionymi przez Koło Łowieckie „Dzik” w Tarnowie. Na początku wiosny 2011 roku Zarząd Koła Łowieckiego „Dzik” dokonał przeglądu terenu łowiska, podczas którego odkryto wiele nielegalnych wysypisk śmieci. Ujawniono porzucone lodówki, pralki, telewizory, opony oraz inne odpady komunalne pochodzące z domostw czy gospodarstw. Porzucone śmieci powodują degradację środowiska a także mogą stać się przyczyną rozpowszechnienia epidemii, gdyż dziko żyjące zwierzęta (np. dziki przemieszczając się w poszukiwaniu pokarmu) natrafiają na dzikie wysypiska, w których odnajdują resztki wyrzuconych pokarmów. Niewątpliwie powoduje to zwiększoną migrację tych zwierząt, co również może mieć wpływ na zniszczenia w uprawach rolnych. Ponadto mieszkańcy terenów gminy Skrzyszów często informowali myśliwych, że odpadów w lasach wciąż przybywa. Wobec tak niepokojących sygnałów, oraz w trosce o czyste i przyjazne środowisko Zarząd Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie w kwietniu 2011 roku podjął rozmowy z Wójtem Gminy Skrzyszów panem Marcinem Kiwiorem, który zobowiązał się do pomocy w organizacji akcji sprzątania terenów leśnych. Współpraca polegać miała na tym, że Wójt zadysponuje do działań skazanych z Zakładu Karnego w Tarnowie, a Koło Łowieckie „Dzik” przydzieli do akcji myśliwych koła, którzy wspólnie ze skazanymi będą sprzątać las. Ponadto Urząd Gminy w Skrzyszowie pokryje koszty wywozu śmieci na wysypisko. Pierwsza akcja miała odbyć się w maju 2011 roku, lecz z uwagi na zrzuty szczepionek na wściekliznę w rejonach gminy Skrzyszów, przeniesiono ją na okres czerwca 2011 roku.
W dniu 17 czerwca 2011 roku do pracy przystąpili myśliwi Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie, skazani z Zakładu Karnego w Tarnowie oraz pracownicy Zakładu Komunalnego w Skrzyszowie, łącznie 30 osób. W ramach realizacji akcji, grupę podzielono za dwa zespoły. Pierwszy z nich skierowano w rejony miejscowość Ładna oraz części Pogórskiej Woli, drugi zespół pracował w miejscowościach Szynwałd oraz części Pogórskiej Woli.
Podczas akcji zebrano kilkadziesiąt worków śmieci a także innych przedmiotów wielkogabarytowych takich jak: lodówki, pralki, telewizory oraz opony. Ilość zebranych śmieci przekroczyła oczekiwania organizatorów oraz osób, które wykonywały prace porządkowe. Przetransportowanie ich do wysypiska wymagało kilkukrotnego zadysponowania pojazdu służącego do przewozu odpadów komunalnych. Biorący udział w sprzątaniu skazani z Zakładu Karnego w Tarnowie, wykazali się pełnym zaangażowaniem i wytrwałością, dzięki czemu mogli pomóc lokalnej społeczności.

Z uwagi na występujące zjawisko zaśmiecania lasów Zarząd Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie wspólnie z Wójtem Gminy Skrzyszów dokona zakupu urządzeń samorejestrujących, które zostaną umieszczone w miejscach zagrożonych powstawaniem nielegalnych wysypisk. Podjęte będą również inne działania polegające na ustalaniu osób, które dokonują nielegalnego wywozu śmieci do lasów.
Akcja sprzątania lasów będzie nadal kontynuowana w innych częściach gminy Skrzyszów.

Dominik Rzepecki

Powrót.

komentarze 2