Narada łowiecka

Przedstawiciele władz okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnowie, Wójt Gminy Skrzyszów, kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, kierownictwo Nadleśnictwa Gromnik, oraz zaproszeni goście to uczestnicy narady zorganizowanej przez zarząd koła łowieckiego „Dzik” w Tarnowie w dniu 09.11.2012 roku. Tematem spotkania, które odbyło się w siedzibie koła „Dzik” w miejscowości Pogórska Wola, były kwestie ochrony środowiska, oraz współpracy pomiędzy kołem a poszczególnymi instytucjami. Podczas narady omówiono również zagadnienia dotyczące wykonywania przez koło planów łowieckich, dokumentowania upadków zwierzyny wskutek zdarzeń drogowych, realizacji kolejnych edycji akcji sprzątania lasów, oraz działań przeciw kłusowniczych na terenie działania koła łowieckiego „Dzik” w Tarnowie. W swych wystąpieniach przedstawiciele poszczególnych instytucji wyrazili przekonanie, że odbyta narada pozwoli umocnić dotychczasową współpracę z kołem, oraz okręgowymi organami łowiectwa.

W trakcie prezentacji

Podkreślić należy, iż duże znaczenie w prowadzonej działalności łowieckiej zależne jest od dobrej współpracy z samorządem, oraz nadleśnictwem a realizacja działań mających na celu eliminacje zjawiska kłusownictwa odbywać się może jedynie przy ścisłej współpracy z policją, która jak dodał łowczy koła, kol. Janusz Onak, realizowana jest wzorcowo. Przedstawione zagadnienia wywołały dyskusję na temat prowadzonej gospodarki łowieckiej a także pozwoliły na wypracowanie wspólnych stanowisk, co pozwoli efektywniej prowadzić łowiecką działalność.

Powrót.

Komentarz: 1

  1. Mam nadzieję, że po naradzie i dzików będzie mniej, bo na Wielkim Polu jest ich coraz więcej.