Niepokojące bobry w Pogórskiej Woli

W dniu 18.02.2014 roku myśliwi z Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie, wespół z przedstawicielami Nadleśnictwa Gromnik oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, przeprowadzili inwentaryzację rodzin bobrów żyjących w łowisku Pogórska Wola.

Rachunek ewidencji tych niezwykle aktywnych ssaków onieśmielił najbardziej zagorzałych znawców łowiska. Rodzin bobrzych na ternie koła od ostatniej iwentaryzacji przybyło o około 400%. Każdej jesieni kolejna rodzina założyła następne żeremia, co świadczy o niesłychanej aktywności oraz znakomitym biotopie. Oznacza to jednak całkowite rozregulowanie kontroli nad tym gatunkiem. Zwiększona ilość zwierząt z bobrzej rodziny spowodowała występowanie ogromnych szkód na terenie miejscowości Pogórska Wola, Ładna oraz Wola Rzędzińska.

 

 

Szkodliwa działalność bobra
Szkodliwa działalność bobra

 

Zalane łąki i pastwiska, ścięte drzewa – to tylko niewielki wachlarz możliwości tych uciążliwych dla mieszkańców gryzoni. Obecne uregulowania prawne określają, że bóbr jest pod częściową ochroną gatunkową. Przeprowadzona inwentaryzacja ma na celu spowodowanie możliwości optymalnego zminimalizowania występujących szkód poprzez przesiedlenie rodzin oraz odstrzał interwencyjny najstarszych samców.

 

Bóbr (castor fiber)
Bóbr (castor fiber)

 

Bóbr z łac. Castor fiber – gatunek ziemnowodnego gryzonia z rodziny bobrowatych. Uważa się go za największego gryzonia Eurazji: masa ciała dorosłego osobnika dochodzi do 29 kg, a długość ciała do 110 cm. Jest zwierzęciem silnie terytorialnym, rodzinnym i zasadniczo monogamicznym; wiedzie nocny tryb życia. Posiada szereg cech morfologicznych, które ułatwiają mu prowadzenie ziemnowodnego trybu życia – może przebywać pod wodą bez przerwy nawet do 15 minut. Bóbr należy do nielicznego grona gatunków, które potrafią przystosować środowisko do własnych potrzeb. Dzięki wyjątkowo silnym siekaczom bobry potrafią ściąć bardzo grube drzewa, o średnicy nawet do 1 m. Do najbardziej charakterystycznych śladów funkcjonowania bobrów w środowisku należą budowane przez nie tamy i żeremia.

(tekst: Dominik Rzepecki, zdjęcia: Dominik Rzepecki, archiwum)

 

Powrót.

komentarze 3

  1. Bobry to utrapienie i męka. Dziękujemy za podjęcie tego ważnego dla nas mieszkańców tematu.

  2. Na mazowszu niestety nie jest lepiej. Podejrzewam, że problem z Bobrami występuje w całej Polsce. O ile myśliwi są w stanie dostać odstrzał na Bobra, to im się zwyczajnie nie chce. Bynajmniej tak jest w środowisku, w którym żyję ja.