Niepokojące zjawisko u dzików

W związku z  informacjami na temat wysokiego przyrostu dzika oraz późniejszym nagłym brakiem warchlaków, nie można wykluczyć wystąpienia w naszym regionie przypadków gruźlicy u dzików. Z uwagi na powyższe publikujemy instrukcję postępowania w przypadkach podejrzenia choroby opracowaną przez podkarpackiego wojewódzkiego lekarza weterynarii,  z którą to można zapoznać się  TUTAJ . O wszelkich podejrzeniach oraz niepokojących zjawiskach mogących mieć związek z przedmiotową sprawą, prosimy o niezwłoczną informację.  Kontakt https://kldzik.pl/?page_id=17 .

/admin/

Powrót.

Komentarz: 1