Nowe ambony w łowisku

Ostatnie ciepłe dni lata, wykorzystali myśliwi z Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie, którzy realizowali zaplanowane w harmonogramie prace. Przedsięwzięcia te, objęły budowę nowych urządzeń łowieckich.

Prace przy budowie ambon, przeprowadzone były w dwóch równolegle działających grupach. Pierwsza pod kierownictwem kol Wojciecha Pacochy, pracowała na terenie miejscowości Wola Rzędzińska. Grupa ta, za zadanie miała transport i montaż przygotowanej wcześniej ambony. Nie było to łatwe zadanie, biorąc pod uwagę jej gabaryty a także trudny do przejechania teren. Dzięki wysiłkowi oraz dobrej organizacji pracy, w kilka godzin ambona została oddana do użytku.

 

Przewóz ambony
Przewóz ambony

 

Prace zakończyły się myśliwską strawą, którą na otwartym powietrzu przyrządził kol. Janusza Dereń. Świeża wątróbka, smażona na rozgrzanej patelni, była znakomitym akcentem dla tego myśliwskiego dnia. To właśnie takie chwile wspólnie spędzone w łowisku uwidaczniają, że łowiectwo to nie tylko pozyskanie, lecz działanie, współpraca i koleżeństwo.

 

Przygotowanie myśliwskiej strawy
Przygotowanie myśliwskiej strawy

 

W tym samym czasie druga grupa, pod dowództwem Prezesa koła kol. Czesława Maliga, wykonywała prace związane z przewiezieniem i zamontowaniem drugiej ambony. Przygotował ją kol. Stanisława Placek. Do pomocy ściągnięto specjalistyczny sprzęt, bez którego trudno było by postawić tak solidnie wykonaną ambonę, w równie trudnym terenie. Prace te realizowane były w łowisku Trzemesna.

 

Nowa ambona w łowisku
Nowa ambona w łowisku

 

Kolejne urządzenie wybudował również kol. Krzysztof Pasek, który nie bacząc na trudności z transportem, przywiózł ambonę w całości z odległego od łowiska Łęgu Tarnowskiego. Okazała konstrukcja, jest długo oczekiwanym urządzeniem umiejscowionym na końcowych rubieżach łowiska w rejonie miejscowości Karwodrza.  Nasz kolega Krzysztof, od niedawna gospodarujący w kole oznajmił, że w niedługim czasie na terenie który gospodaruje, powstaną kolejne ambony, podsypy oraz paśnik.

 

Ambona kol. Krzysztofa Paska
Ambona kol. Krzysztofa Paska

 

Wykonane ambony służyć będą myśliwym prowadzącym działalność w Kole Łowieckim „Dzik” w Tarnowie. Ambony po przekazaniu stały się własnością koła i mogą z niej korzystać wszyscy myśliwy. Urządzenia to służą głównie podglądowi i obserwacji zwierzyny a także kontroli łowiska.  W Kole Łowieckim „Dzik” w Tarnowie jest obecnie 31 stałych ambon, dwie przewoźne oraz kilkanaście zwyżek.

(DRz.) fot.  W. Pacocha, S. Placek

Powrót.

komentarze 3