Nowe urządzenia łowieckie

Kolejne paśniki zostały umiejscowione w łowisku koła. Zasilenie, tak bardzo ważne w zimowym okresie, zostało zrealizowane dzięki dwóm młodym nemrodom z Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie.

O potrzebie dokarmiania zwierząt parzystokopytnych wiedzą wszyscy myśliwi. W ostatnim okresie kol. Paweł Prendota oraz kol. Mariusz Szatko, przetransportowali w łowisko dwa kolejne paśniki. Urządzenia, zostały wykonane późną jesienią z myślą o zimowym dokarmianiu.

 

Nowy paśnik

 

Paśniki te, zostały umiejscowione w dodatkowych punktach dokarmiania łowiska Pogórska Wola. Stało się z powodu intensywnej zimy i związanym z tym deficytem naturalnej karmy. Kol. Paweł Prendota oraz kol. Mariusz Szatko, mają w planie wykonanie kolejnych urządzeń, które zastąpią te stare i zniszczone.

 

Uzupełnienie podsypu

 

Koło Łowieckie „Dzik” w Tarnowie na stałe utrzymuje ponad 30 paśników i kilkadziesiąt podsypów. Obsługą zajmują się przyporządkowani do poszczególnych podobwodów myśliwi.

(DRz.) fot. P. Prendota

Powrót.

Komentarz: 1