Nowe urządzenia łowieckie
Koło Łowieckie „Dzik” w Tarnowie ma do dyspozycji trzy dodatkowe paśniki służące dokarmianiu zwierząt leśnych. Nowo wybudowane urządzenia zostały usytuowane w miejscach, gdzie występują największe skupiska zwierząt kopytnych. Paśniki powstały z inicjatywy Bartłomieja Chwistka, który to odbywa staż kandydacki w kole.
Przygotowania do wywiezienia paśników

 

Zaznaczyć należy, iż przyszli adepci łowiectwa są zobligowani do odbycia rocznego stażu, gdzie pod kierunkiem doświadczonego opiekuna, stażysta zapoznaje się z zasadami gospodarki łowieckiej, tradycją i myśliwskimi obyczajami. Obecnie w kole łowieckim „Dzik” staż odrabiają trzy osoby. Po jego zakończeniu przyszli nemrodzi, będą mogli przystąpić do egzaminów uprawniających do członkowstwa w Polskim Związku Łowieckim.
Prace końcowe przy paśniku
Powrót.

komentarze 4