Wścieklizna w obwodzie koła

W dniu 4 lutego 2014 roku Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie rozporządzeniem nr 4/2014 określił obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny tj:

1) Od strony wschodniej: Wzdłuż administracyjnej granicy powiatu tarnowskiego i dębickiego, będącej jednocześnie granicą województwa małopolskiego i podkarpackiego na odcinku – od skrzyżowania się tej granicy z drogą Skrzyszów (gmina Skrzyszów) – Łęki Górne (gmina, Pilzno, powiat dębicki, województwo podkarpackie ) do skrzyżowania się tej granicy z drogą Wola Lubecka (gmina Ryglice) – Zwiernik (gmina Pilzno, powiat dębicki, województwo podkarpackie).

2) Od strony południowej: drogą łączącą miejscowości Tuchów (gmina Tuchów) i Wola Lubecka, przechodzącą przez miejscowość Zalasowa (gmina Ryglice), od skrzyżowania jej z drogą nr 977 a następnie drogą łączącą miejscowości Wola Lubecka i Zwiernik do granicy powiatu tarnowskiego i dębickiego, będącej jednocześnie granicą województwa małopolskiego i podkarpackiego.

3) Od strony zachodniej: wzdłuż drogi Nr 977 od skrzyżowania jej z drogą Tuchów Zalasowa w miejscowości Tuchów na północ do skrzyżowania drogi nr 977 z drogą biegnącą do miejscowości Karwodrza (gmina Tuchów) i dalej drogą łączącą miejscowości: Karwodrza i Skrzyszów, przechodzącą przez miejscowość Trzemesna (gmina Tuchów).

4) Od strony północnej: Drogą łączącą miejscowości Skrzyszów i Łęki Górne do granicy powiatu tarnowskiego i województwa małopolskiego.

 W obszarze zagrożonym obowiązują następujące zakazy i nakazy:

1) zakazuje się wprowadzania zwierząt gospodarskich i domowych na obszary leśne,

2) zakazuje się polowań oraz odłowów zwierząt łownych,

3) zakazuje się organizowania targów, pokazów, wystaw i konkursów z udziałem zwierząt,

4) zakazuje się wywożenia psów i kotów bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii,

5) zakazuje się przemieszczania zwłok zwierzęcych bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii,

6) nakazuje się trzymanie psów i kotów pod pełną kontrolą posiadaczy,

7) Nakazuje się odstrzał sanitarny na wyszczególnionym powyżej obszarze co najmniej dwóch lisów.

Niniejsze zakazy i nakazy obowiązują do czasu uchylenia rozporządzenia.

Rozporządzenie obowiązuje od dnia 6 lutego 2014 roku.

Z uwagi na powyższe Zarząd Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie informuje, iż na obszarze zagrożonym występowaniem wścieklizny nie będą wykonywane polowania związane z interwencyjnym odstrzałem dzików które wyrządzają szkody łowieckie.   

Całość rozporządzenia:  http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2014/783/akt.pdf

(DRz.)

Powrót.

Komentarz: 1