Plan pozyskania na sezon 2016/2017

Nadleśnictwo Gromnik zatwierdziło plan pozyskania zwierzyny łownej w sezonie 2016/2017 dla Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie.

Plan został wykonany w oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację zwierzyny łownej, całoroczną obserwację a także dokumentację fotograficzną.

W najważniejszych kryteriach realizacji planu, Koło Łowieckie „Dzik” w Tarnowie otrzymało limit odstrzału dzika w ilości zaledwie 14 sztuk. Jest to znaczące zmniejszenie dotychczasowego limitu, spowodowane spadkiem rozrodu populacji dzika a także przeniesieniem się tego gatunku do korzystniejszego biotopu.

W kwestiach pozyskania innych gatunków zwierząt, plan został zminimalizowany do 85% dotychczasowego pozyskania zwierzyny łownej. W konsekwencji powyższych zapisów nie będzie można polować na gatunki zwierząt parzystokopytnych (jeleniowatych) a także na borsuki oraz kaczki. Jedynie zwiększony został odstrzał lisów do ilości 247 sztuk. Przypominamy, że od czasu rozpoczęcia sezonu, za każdą oddaną do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie tuszę lisa, myśliwy otrzymuje ryczałt w wysokości 69zł brutto.

Szczegółowe informacje zostaną podane na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła.

(DRz.)

Powrót.

komentarze 2