Podsumowanie łowieckiego roku gospodarczego

Kończący się sezon dla myśliwych z Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie, był jednym z najbardziej wytężonych a zarazem udanych w ostatnich latach. W obszarach zaplanowanych prac, członkowie koła wykonali wszystkie nałożone przez zarząd koła zadania a także zrealizowane w ramach własnych inicjatyw.   

Do najważniejszych zadań wykonanych w roku gospodarczym  2014/2015 należą:

– uprawa czterech poletek zaporowych,

– wykonanie dziewięciu nowych urządzeń łowieckich,

– uprawa poletek owsa,

– zakup i przygotowanie zimowej karmy,

– budowa nowych paśników, podsypów oraz karmisk,

– planowa realizacja dokarmiania zwierzyny w okresie jesienno-zimowym oraz zimowym,

– realizacja działań antykłusowniczych,

– bieżące szacowanie i wycena szkód łowieckich,

– wypłata odszkodowań wskutek powstałych szkód,

– wykonanie planu łowieckiego.

 

100_3556
Uprawa poletka zaporowego

 

W obszarze pozyskania zwierzyny łownej, w sezonie 2014/2015 myśliwi z Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie wykonali odstrzał 96 dzików. Tak duża liczba pozyskania, jest efektem nadmiernie rozprzestrzeniającej się populacji tego gatunku a także społecznych oczekiwań. Nadmienić należy, że dziki wyrządzają największe szkody w rolnictwie, czego skutkiem są zniszczone uprawy oraz niezadowolenie mieszkańców.

Z łowiska wyeliminowano również kilkadziesiąt lisów, które są potencjalnym roznosicielem wścieklizny. Akcja odstrzału tego gatunku, była prowadzona przy współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Tarnowie. Niewątpliwie dzięki ogromnej mobilizacji członków koła, rozprzestrzenianie się tej śmiertelnej choroby, zostało znacząco ograniczone.

Na wskutek podjętej współpracy z Regionalnym Inspektoratem Ochrony Środowiska w Krakowie, zmniejszono również występowanie szkód łowieckich wyrządzanych przez prawnie chronione bobry.

 

Aktywna działalność bobrów
Aktywna działalność bobrów

 

Zarząd Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie prowadził bieżącą współpracę z mieszkańcami w aspektach ograniczenia szkód spowodowanych przez dziki. Spotkania z władzami sołectw, pozwoliły na wymianę informacji oraz konstruktywne wnioski. Działalność myśliwych z Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie, z uwagi na powyższe skierowana była również na potrzebę pomocy mieszkańcom w aspektach eliminacji szkód łowieckich.

Koło Łowieckie „Dzik” w Tarnowie, w sezonie 2014/2015 zakupiło również z własnych środków 70 bażantów, które to zastały introdukowane w łowisku. Do koła przyjęto również jednego nowego członka oraz dwóch stażystów, powołano nowego Strażnika Łowieckiego.

 

Introdukcja bażantów
Introdukcja bażantów

 

Nasza działalność to również udział w akcjach pomocy rannym zwierzętom. W okresie wakacyjnym, uwolniono sarnę, która nie mogła wydostać się z terenu ogrodzonej posesji.

Niewątpliwym sukcesem, był również udział Strażników Łowieckich koła w akcji przeciw kłusowniczej zorganizowanej wspólnie z Policją, Państwową Strażą Łowiecką oraz myśliwymi z Koła Łowieckiego „Luty Tur” z Krakowa. Finałem akcji było zatrzymanie dwóch kłusowników oraz ujawnienie przeszło ponad 100 wnyk i sideł.

 

Finał podjętych działań
Finał podjętych działań

 

Za sprawą strony internetowej i umieszczanych artykułów, działalności koła i myśliwych była przedstawiana systematycznie w myśl zasady otwarcia i transparentności.

(DRz.) fot. archiwum

Powrót.

Komentarz: 1