Podsumowanie sezonu 2015/2016

Marcowy okres w łowieckim kalendarzu jest ściśle związany z podsumowaniem rocznej działalność koła. Dobiegający końca sezon 2015/2016, pomimo częściowo zamkniętego wskutek wścieklizny obwodu, należy uznać za bardzo udany.

W kwestii planowych przedsięwzięć, myśliwi z Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie wykonali wszystkie zaplanowane czynności. Do najważniejszych należały, uprawa poletek zaporowych na terenie gmin Wola Rzędzińska, Skrzyszów oraz Tuchów a także uprawa owsa. W kwestiach gospodarki łowieckiej koło na stałe utrzymywało lizawki dla zwierzyny parzystokopytnej a także paśniki z przeznaczeniem na zimowe dokarmianie. Regularne dokarmianie a także kontrola biotopu sprzyjało poprawie kondycji zwierząt.

 

Zimowa akcja dokarmiania zwierząt
Zimowa akcja dokarmiania zwierząt

 

Bardzo wysoki poziom osiągnięto w pozyskaniu zwierzyny łownej. W sezonie 2015/2016 dokonano odstrzału ponad 100 dzików, co znacząco przyczyniło się do zmniejszenia łowieckich szkód. Wyeliminowano również kilkadziesiąt lisów, które to są potencjalnym nosicielem wścieklizny. Myśliwi z koła „Dzik”, na bieżąco współpracowali z lokalną społecznością w kwestiach eliminacji szkód łowieckich. Dokonywano wielokrotnych odstrzałów dzików, wykorzystując przenośne ambony ustawiane w miejscach wskazanych przez właścicieli gruntów.

 

Przenośna ambona
Przenośna ambona

 

Myśliwi z Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie, osiągnęli również sukcesy w walce z kłusownictwem. We wrześniu 2015 roku ujawniono broń palną typu kbks a miesiąc później zatrzymano na gorącym uczynku kłosownika, który dokonał nielegalnego pozyskania sarny.

 

Ujawniona broń palna w łowisku Szynwałd
Ujawniona broń palna w łowisku Szynwałd

 

Nielegalnie pozyskana sarna w łowisku Pogórska Wola
Nielegalnie pozyskana sarna w łowisku Pogórska Wola

 

W działalności koła, nie zabrakło również zorganizowanej dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ładnej pogadanki. Całodniowe zajęcia połączono z lekcją w terenie, konkursami a także wspólnym pieczeniem kiełbasek.

 

Lekcja w terenie
Lekcja w terenie

 

Obecnie myśliwi z Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie przygotowują się do nowego łowieckiego sezonu. Oficjalnie zostanie on otwarty podczas wiosennego Walnego Zgromadzenia Członków Koła mającego odbyć się w kwietniu.

(DRz.) fot. archiwum

Powrót.

Komentarz: 1