Połączenie Kół Łowieckich!!!

Zarząd Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie informuje, że z uwagi na ciągłe i postępujące zmniejszenie łowiska poprzez migracje mieszkańców na tereny koła, podjęto działania w których obwód koła zostanie niebawem powiększony.

Stało się to za zgodą i w porozumieniu z jednym z niedalekich kół łowieckich, którego to członkowie na Walnym Zgromadzeniu jednomyślnie zgodzili się na włączenie w struktury Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie.

Planowane scalenie kół nastąpi formalnie 01.10.2014 roku po załatwieniu wszelkich niezbędnych formalności. Wedle przeprowadzonych ustaleń przyłączone koło straci swoją osobowość prawną. Majątek oraz mienie zostanie w całości wchłonięty do zasobów Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie. Przejęte zostaną między innymi: gospodarstwo łowieckie, domek agroturystyczny, samochód terenowy oraz trzy stawy hodowlane. Dla polujących kolegów otworzy się możliwość polowania na czterech obwodach łowieckich (jeden obwód KŁ Dzik, oraz trzy przejęte). Z uwagi na zakres prowadzonych prac Zarząd Koła nie zdradza szczegółów tej konsolidacji.

Powrót.

komentarzy 9

  1. Prawdopodobnie o KŁ Jaźwiec Dębica. Mówili o tym w nadleśnictwie na zebraniu kół.

  2. Nie wszyscy się na to godzili ale wobec panującego Senatora K. nikt nie odważył się sprzeciwić. Ciekawe jaki ma w tym interes, że sprzedał 30 letnie koło do innego.

  3. W związku z dużym zainteresowaniem oraz licznymi zapytaniami w sprawie połączenia kół informujemy, że podana wiadomość była pryma-aprilisowym żartem.