Porządki w uprawach

W ostatnią niedzielę, myśliwi z Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie, wykonywali nietypowe prace na nowym poletku zaporowym. W pocie czoła, przy wysokiej temperaturze, podołać musieli jakże trudnym i wymagającym zadaniom.

Plan prac, nakreślił łowczy koła kol. Janusz Onak. Do wykonania przewidział uprzątnięcie prawie kilometrowej długości, poletka zaporowego. Zniknąć miały wszelkie kamienie, konary, gałęzie a także korzenie drzew. Punktualnie o godzinie 8.00, w łowisku Wałki-las, do prac stawiło się dwunastu członów koła. Wyposażeni w wiadra, kobiałki oraz inne pojemniki, w rozstawionej tyralierze przystąpili do uporządkowania terenu.

 

Praca w terenie
Praca w terenie

 

Czynności wykonano zgodnie z zaplanowanym czasem. Dało to możliwość na myśliwskie spotkanie, gdzie przy ognisku i myśliwskiej strawie można było zaznać odpoczynku. Jak zwykle doskonały podział zadań, pozwolił na realizację wszystkich punktów dnia. Organizacja prac, realizowana jest bowiem w iście wojskowym drygu.

 

Odpoczynek po ciężkiej pracy
Odpoczynek po ciężkiej pracy

 

Obecnie Koło Łowieckie „Dzik” w Tarnowie uprawia cztery poletka zaporowe. Służą one minimalizacji łowieckich szkód a także poprawie warunków bytowych zwierzyny leśnej. Koszty upraw pokrywa koło a wszelkie prace wykonywane są w czynie społecznym przez jego członków.

(DRz.) fot. D. Rzepecki, J. Onak

Powrót.

komentarze 2