Pożegnanie Śp. kol. Stanisława Milasa

W dniu 28.04.2017 roku, w wieku 74 lat odszedł od nas długoletni członek Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie Śp. Stanisław Milas. Niezapomniany towarzysz łowów, skromny i życzliwy człowiek.

Kol. Stanisław Milas, w okresie 50 letniej przynależności do Polskiego Związku Łowieckiego, dał się poznać jako wspaniały kompan, nauczyciel a także propagator porządku i dyscypliny. Zaangażowanie i wytrwałości była przykładem dla młodych adeptów sztuki łowieckiej. Kol. Stanisław, był człowiekiem niezwykle opanowanym, ciepłym i serdecznym. Dla każdego zawsze znalazł czas, wychował wiele pokoleń myśliwych.

 

Ostatnia droga

 

W ceremonii pogrzebowej, która to odbyła się w dniu 4 maja 2017 roku, na cmentarzu komunalnym w Tarnowie-Krzyżu wzięli koledzy z koła, którzy towarzyszyli Śp. Stanisławowi w Jego ostatniej drodze.

Niech knieja, którą tak umiłował wiecznie szumi nad Jego mogiłą.
Pamięć o Nim na zawsze pozostanie wśród nas!

(DRz.) fot. W. Mozoła

Powrót.

komentarze 2