Przybywa nowych ambon

Kolejne urządzenie łowieckie zbudował kol. Krzysztof Pasek. Solidnie wykonana ambona, umiejscowiona została w łowisku Łękawka.

Budowa jej zajęła kilka dni. Część konstrukcji wykonano w łowisku, inne gotowe elementy dowieziono. Jest to kolejne urządzenie wykonane przez kol. Krzysztofa Paska. Dodać należy, iż budowa odbyła również dzięki pomocy kol. Kazimierza Kozioła, który swoją wiedzą i doświadczeniem zawsze służy kolegom z koła.

 

W koleżeńskim zespole
W koleżeńskim zespole

 

Obecnie Koło Łowieckie „Dzik” w Tarnowie posiada 52 ambony stałe oraz cztery ambony przewoźne. Urządzenia te służą obserwacji terenu, jak również pomagają w ocenie stanów populacji zwierząt łownych. W terenach, w których występują szkody łowieckie, z ambon wykonuje się odstrzał dzików.

(DRz.) fot. K. Pasek.

Powrót.

Komentarz: 1