Sądownictwo łowieckie po nowelizacji

W dniu 26 kwietnia 2014 roku weszła w życie znowelizowana ustawa Prawo Łowieckie. W nowym akcie prawnym uregulowano kwestie działalności sądownictwa łowieckiego a także prowadzenia wewntrz-organizacyjnych postępowań dyscyplinarnych.

Nowela przeniosła regulamin działalności organów dyscyplinarnych Polskiego Związku Łowieckiego do ustawy Prawo Łowieckie, co jednoznacznie ugruntowało kwestie działalności Okręgowych Sądów Łowieckich oraz Zespołów Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego.

Na niwie tarnowskiej organizacji łowieckiej, po obradach Okręgowej Rady Łowieckiej z dnia 06.05.2014 roku, ustanowiono nowy skład Okręgowego Sądu Łowieckiego, oraz Zespołu Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego. Koło Łowieckie „Dzik” w Tarnowie ma powód do dumy, gdyż w skład Zespołu Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego PZŁ w Tarnowie ponownie zostali wybrani dwaj członkowie koła tj. kol. Czesław Malig oraz kol. Dominik Rzepecki. Kolegom gratulujemy i życzmy jak najmniej pracy.

 

Powrót.

komentarze 3

  1. Co by pracy było jak najmiej, tegoż życzą koledzy zza miedzy!