Świątecznych spotkań czas!

Tradycyjnie w okresie świąt Bożego Narodzenia myśliwi z Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie zorganizowali myśliwską wigilię. Uroczystość odbyła się w stanicy koła w Pogórskiej Woli i wzięli w niej udział zarówno myśliwi jak i osoby pomagające na co dzień w łowieckiej działalności.

 

Spotkanie rozpoczął Prezes koła kol. Dominik Rzepecki, który w swym przemówieniu odniósł się do wartości koleżeństwa, wspólnie pełnionej działalności na rzecz przyrody a także w wymownych słowach złożył życzenia wszystkim myśliwym, naszym przyjaciołom a także rodzinom łowieckiej braci.

W tym szczególnym dniu myśliwych odwiedził również Wójt Gminy Skrzyszów Pan Marcin Kiwior, który również złożył świąteczne życzenia, dziękując zarazem za doskonałą współpracę z lokalną społecznością a także organami Gminy Skrzyszów.

 

Wystąpienie Wójta Gminy Skrzyszów Pana Marcina Kiwiora
Wystąpienie Wójta Gminy Skrzyszów Pana Marcina Kiwiora

 

Świąteczne spotkanie to również czas na złożenie podziękowań za prace na rzecz koła, w tym pomoc w organizacji Jubileuszu 70 lecia Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie, którego obchody miały miejsce w październiku 2023 roku. Okolicznościowe adresy zostały wręczone przez Prezesa koła kol. Dominika Rzepeckiego oraz Łowczego koła kol. Janusza Onaka następującym członkom tj.:

– kol. Pawłowi Chudzikiewiczowi,

– kol. Bartłomiejowi Chwistkowi,

– kol. Stanisławowi Chwistkowi,

– kol. Jakubowi Ciochoniowi,

– kol. Stanisławowi Fijołkowi,

– kol. Annie Karcińskiej,

– kol. Pawłowi Kawie,

– kol. Rafałowi Konaszewskiemu,

– kol. Grzegorzowi Mądlowi,

– kol. Wojciechowi Pacosze,

– kol. Jerzemu Polczykowi,

– kol. Pawłowi Prendocie,

– kol. Piotrowi Stańczykowi,

– kol. Stanisławowi Stańczykowi.

 

Wręczenie okolicznościowych podziękowań
Wręczenie okolicznościowych podziękowań

 

Szczególnym wyróżnieniem za wkład w organizację jubileuszu, Prezes koła wyróżnił kol. Janusza Onaka – Łowczego koła, wręczając mu okolicznościową pamiątkę, tym samym akcentując bardzo dużą rolę w życiu organizacyjnym koła jakie wkłada kol. Janusz Onak.

Uroczystość dopełniła wyśmienita wigilijna kuchnia, gdzie gospodarz spotkania sprostał najbardziej wymagającym oczekiwaniom. Stoły uginające się od obfitości, malowniczy wystrój a także magiczny klimat, to wielka zasługa naszego kolegi Piotra Kupca, któremu pomocą służył przyjaciel koła Pan Wojciech Kupiec.

 

Myśliwskie specjały
Myśliwskie specjały

 

Wigilijne spotkanie zakończono wspólnym kolędowaniem a także rozmowami, dysputami oraz humorystycznymi opowiastkami okraszonymi nietuzinkowymi komentarzami, we wspólnej jakże dobrej atmosferze.

(DRz,) fot. E. Obszarska

Powrót.

komentarze 2