Uroczystości jubileuszowe 90-lecia Polskiego Związku Łowieckiego

Uroczystą mszą świętą w Bazylice Katedralnej w Tarnowie z udziałem Zespołu Reprezentacyjnego Polskiego Związku Łowieckiego rozpoczęto obchody 90-lecia związku. Koncelebrowane nabożeństwo uświetnili przedstawiciele pocztów sztandarowych z poszczególnych kół łowieckich tarnowskiego okręgu. W homilii ks. Tadeusz Popiela, Prowincjał OO. Karmelitów,  wskazała na potrzebę utrzymania tożsamości łowieckiej w aspekcie społecznego odbioru myśliwskiej działalności, nadmienił również o konieczności budowy solidarnej i koleżeńskiej więzi wśród członków PZŁ.

 

Uroczysta msza święta
Uroczysta msza święta

 

W tym szczególnym dla każdego myśliwego wydarzeniu udział wzięli również przedstawiciele z Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie, gdzie silna delegacja zaznaczyła swój udział w nabożeństwie. Była to również okazja do zaprezentowania nowych mundurów myśliwskich, które są w dyspozycji członków koła.

 

Nabożeństwo w Bazylice Katedralnej z udziałem członków koła
Nabożeństwo w Bazylice Katedralnej z udziałem członków koła

 

Po uroczystej mszy świętej, poczty sztandarowe wykonały przemarsz na tarnowski rynek, gdzie dokonano ich prezentacji mieszkańcom miasta. Niewątpliwie była to niebywała okazja by przybliżyć społeczeństwu inną stronę łowieckiej działalności.

 

Prezentacja sztandarów
Prezentacja sztandarów

 

Kolejnym punktem obchodów był koncert na płycie tarnowskiego rynku Zespołu Reprezentacyjnego Polskiego Związku Łowieckiego pod kierownictwem Mieczysława Leśniczaka, gdzie słuchacze mieli okazje poznać myśliwskie sygnały i tradycyjne piosenki. Wysoki poziom prezentowanych utworów zachwycił tarnowską publiczność a możliwość poznania łowieckich nut na długo pozostanie w sercach  każdego z słuchaczy.

Ostatnim punktem obchodów była uroczysta narada zorganizowana w Kąśnej Dolnej, gdzie przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, lokalnych, oraz  inni zaproszeni goście dyskutowali o problemach związku, poprawie relacji z lokalnymi społecznościami, oraz o dalszej roli PZŁ w systemie ochrony zwierząt. Była to również okazja do uhonorowania zasłużonych działaczy związku medalami, oraz okolicznościowymi odznaczeniami.

 

Uroczysta narada
Uroczysta narada

 

Koło Łowieckie „Dzik” na naradzie reprezentowali łowczy kol. Janusz Onak będący również członkiem Okręgowej Rady Łowieckiej PZŁ w Tarnowie oraz sekretarz kol. Dominik Rzepecki będący jednocześnie Z-cą Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego PZŁ w Tarnowie.

Powrót.

komentarze 2