W trosce o zwierzęta zimą

W ostatnią niedzielę tj. 24.01.2016 roku, myśliwi z Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie, uczestniczyli w rozwożeniu przygotowanej na zimowy okres karmy. Poszczególni członkowie koła a także stażyści oraz osoby wspierające łowiecką działalność, wywieźli w łowisko prawie pół tony, tak ważnego dla zwierząt pożywienia.

Obecnie zwierzęta karmione są specjalnie przygotowanymi na tę okazję snopkami owsa, oraz mieszanką różnego rodzaju zbóż. Zimowy pokarm produkowany jest latem, a koszty z tym związane w całości finansują myśliwi koła.

 

Załadunek suchej karmy
Załadunek suchej karmy

 

Wywóz karmy jest w szczególnym zainteresowaniu wszystkich członków koła. Regularnie co tydzień, wywożona jest też pasza treściwa a także owoce oraz inne składniki zwierzęcego pożywienia. Zwierzyna przyzwyczajona do żerowania w terenie, w momencie pokrycia śniegiem tracie możliwość swobodnego pobierania pokarmu. Stąd realizowane przez myśliwych działania, mają na celu ułatwienie zwierzynie leśnej dostępu do pożywienia.

 

Uzupełnianie zapasów w paśniku
Uzupełnianie zapasów w paśniku

 

Koło Łowieckie „Dzik” w Tarnowie utrzymuje na stałe 24 paśniki dla zwierząt parzystokopytnych, oraz kilkadziesiąt podsypów dla bażantów i kuropatw. Za obsługę i bieżące uzupełnianie pożywienia odpowiadają wszyscy członkowie koła, przypisani do opieki nad poszczególnymi podobwodami łowieckimi

(DRz.) fot. J. Onak

Powrót.

Komentarz: 1