Walne Zabranie Członków Koła

Każdego roku wiosną, członkowie kół łowieckich spotykają się by podsumować miniony sezon i zaplanować  najważniejsze  cele do realizacji w nadchodzącym. Spotkanie takie nazwane, walnym zabraniem członków koła,  jest najważniejszym wydarzeniem organizacyjnym w myśliwskim roku. Członkowie z koła  „Dzik” w Tarnowie zebranie to mają już za sobą. W sobotę 20.04.2013 roku, w domku myśliwskim, w Pogórskiej Woli przy bardzo wysokiej frekwencji myśliwych, przeprowadzono obrady w trakcie których oceniono dotychczasową pracę Zarządu Koła. Po przedstawionym sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium członkom Zarządu Koła. Podczas spotkania dokonano omówienia nowego planu prac w łowisku oraz scharakteryzowano wykonany dotychczas plan odstrzału zwierzyny łownej. W trakcie  zabrania przedstawiono obowiązujący w sezonie 2013/2014 plan łowiecki, w którym znaczącą pozycją jest zwiększony limit przewidzianych do odstrzału dzików. Zaplanowanie zwiększenia odstrzału tego gatunku ma na celu głównie zmniejszenie występujących szkód, których wzrost w okresie kilku lat doprowadził do zniszczeń wielu upraw rolnych, a także znacząco wpłynął na stan finansów koła. Spotkanie myśliwych to również uhonorowanie tytułem „Króla Dzikarzy Sezonu 2012/2013” kol. Kazimierza Kozioła, który w minionym sezonie pozyskał rekordową ilość 22 dzików. Wręczenia pamiątkowej statuetki dokonał łowczy kol. Janusz Onak gratulując najlepszemu łowcy udanych polowań, znaczącego wpływu na zmniejszenie szkód łowieckich, oraz doskonałego przygotowania merytorycznego.

Wręczenie statuetki
Wręczenie statuetki

Po zakończonym zebraniu członkowie koła, oraz zaproszeni goście mieli okazję spotkać się przy myśliwskiej wieczornicy, gdzie przy ognisku w ciepłej przyjacielskiej atmosferze mieli okazję wysłuchać opowieści najstarszych nemrodów oraz zakosztować tradycyjnych myśliwskich specjałów.

Myśliwskie spotkanie
Myśliwskie spotkanie
Powrót.

komentarze 3