Walne Zgromadzenie w Kole Łowieckim „Dzik”

Tradycyjnie w okresie wiosennym, myśliwi z Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie biorą udział w jednym z najważniejszych wydarzeń w łowieckim sezonie tj. Walnym Zgromadzeniu. Tegoroczne „walne” odbyło się w dniu 7 maja 2022 roku.

Zgromadzenie prowadził Prezes Koła kol. Czesław Malig. Do najważniejszych kwestii poruszonych podczas zebrania należało zatwierdzenie sprawozdania finansowego koła za sezon 2021/2022 a także udzielenie absolutorium poszczególnych członkom zarządu koła, które to otrzymali:

– Prezes kol. Czesław Malig,

– Łowczy kol. Janusz Onak

– Sekretarz kol. Dominik Rzepecki

– Skarbnik kol. Paweł Prendota

W trakcie obrad omówiono także kwestie szkód łowieckich, gdzie wskazano na sposoby ich zmniejszenia. Biorący udział w zgromadzeniu myśliwi podkreśli znaczenie współpracy z lokalną społecznością głównie rolnikami w kontekście podejmowania wspólnych działań eliminujących występowanie łowieckich szkód. Podczas zgromadzenie zorganizowane zostało również szkolenie z zasad bezpiecznego posługiwania się bronią palną, które to przeprowadził kol. Janusz Onak.

 

W trakcie obrad

 

Spotkanie zakończono tradycyjną myśliwską biesiadą, gdzie dyskutowano, wymieniano poglądy a także snuto plany na przyszłość. Nie zabrakło myśliwskich opowiastek, humorystycznych przekomarzań oraz anegdot z łowieckich wydarzeń. W trakcie spotkania wspominano również Kolegów, którzy odeszli do Krainy Wiecznych Łowów. Myśliwi z koła „Dzik” przywiązują wielką wagę do tradycji, wzajemnego szacunku w także pielęgnowania wzajemnego koleżeństwa. Tegoroczne zgromadzenie należy uznać za bardzo udane.

(DRz.) fot. K. Pasek

Powrót.

Komentarz: 1