Członkowie Kola - rok 2023
Walne Zgromadzenie, nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna

W przepięknej wiosennej scenerii, w miejscu gdzie siedzibę koła ma myśliwska brać, w dniu 15.04.2023 roku zorganizowano Walne Zwyczajne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie.

Spotkanie rozpoczęto od wyboru prowadzącego zgromadzenia, którym został kol. Maciej Morawski.  W trakcie obrad odczytano sprawozdania poszczególnych członków Zarządu Koła, który to otrzymał jednogłośne absolutorium za miniony łowiecki sezon. Również Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła działalność Zarządu Koła, wskazując na ogrom prac wykonany przez poszczególnych członków. Kol. Maciej Morawski przedstawił również osoby odbywające staż w kole tj. Macieja Saka, Pawła Wójcika oraz Dawida Dziedzica.

 

W trakcie obrad
W trakcie obrad

 

Członkowie Walnego Zgromadzenia
Członkowie Walnego Zgromadzenia

 

W kolejnym punkcie spotkania przeprowadzono wybory do nowego Zarządu Koła. Wśród kandydatów znaleźli się zarówno pełniący funkcję w zarządzie myśliwi jak również oraz osoby, które dotychczas nie pełniły funkcji w kole.  W tajnym głosowaniu, przy całkowitym poparciu członków koła, Walne Zwyczajne Zgromadzenie Członków Koła wybrało nowy Zarząd Koła, w którego skład weszli:

Prezes – kol. Dominik Rzepecki

Łowczy – kol. Janusz Onak

Sekretarz – kol. Wojciech Pacocha

Skarbnik – kol. Paweł Prendota

Po ogłoszeniu wyników wyborów, głos zabrał nowo wybrany Prezes Koła kol. Dominik Rzepecki, który odniósł się do idei dalszej działalności koła, wskazując na cele oraz kwestie mające znaczenie dla dalszego funkcjonowania łowiectwa w aspekcie lokalnym. W swym wystąpieniu Prezes kol. Dominik Rzepecki, wskazał również na ogromny wkład pracy na rzecz koła jaki wykonał ustępujący Prezes kol. Czesław Malig. W emocjonującym wystąpieniu kol. Dominik Rzepecki podziękował kol. Czesławowi Maligowi za lata poświęcone łowiectwu. Kolejno glos zabrał kol. Czesław Malig, który odniósł się do swej pracy na rzecz koła, dziękując za lata znakomitej współpracy na niwie działalności w Zarządzie Koła. Po wystąpieniu Prezesów, nastąpiło oficjalne pożegnanie kol. Czesława Maliga, który otrzymał okazjonalny upominek od członków koła.

 

Nowo wybrany Zarząd Koła wraz z Pocztem Sztandarowym
Nowo wybrany Zarząd Koła wraz z Pocztem Sztandarowym, od lewej Skarbnik kol. Paweł Prendota, Łowczy kol. Janusz Onak, Prezes kol. Dominik Rzepecki, sekretarz kol. Wojciech Pacocha, Poczet Sztandarowy: kol. Jakub Ciochoń, kol. Bartłomiej Chwistek, kol. Marek Potempa.

 

W dalszej części wybrano Komisję Rewizyjną, w której skład weszli:

Przewodniczący komisji – kol. Zenon Skórski

Członkowie:

– kol. Kazimierz Kozioł

– kol. Zbigniew Zeljaś

Po wygłoszonych przemówieniach, pożegnano długoletniego członka komisji kol. Stanisława Stańczyka, któremu wręczono pamiątkowy upominek.

Walne Zgromadzenie również wybrało delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów, którymi zostali kol. Janusz Onak oraz kol. Dominik Rzepecki.

Spotkanie zakończono tradycyjnym myśliwskim poczęstunkiem, gdzie nie zabrakło koleżeńskich przekomarzań, anegdot a także rozlicznych opowieści czy też przywoływań kolegów, którzy odeszli do krainy wiecznych łowów.

(K.P) fot. Paweł Wójcik

Powrót.

komentarze 2