Introdukcja bażantów

Zgodnie z planową realizacją łowieckiej działalności, myśliwi z Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie wsiedlili kolejne 100 bażantów. Introdukcja odbyła się początkiem marca i była kontynuacją corocznych zasileń.

Ptaki zostały wpuszczone w uprzednio wcześniej przygotowane miejsca łowiska. Z uwagi na specyfikę tego gatunku, potrzeby pokarmowe a także wskazanie właściwego biotopu, zwierzęta zostały umieszczone w czterech miejscach gminy Skrzyszów. Są to dalekie od zabudowań ostoje cechujące się też małym nasileniem drapieżników. Wytypowane miejsca zaopatrzone są w stałe podsypy, które na wypadek zmian pogodowych umożliwią dostęp do pokarmu.

 

Wpuszczanie bażantów

 

Koło Łowieckie „Dzik” w Tarnowie od lat regularnie wsiedla bażanty. Zwierzęta te nie są przeznaczone do odstrzału o czym świadczy, że introdukowane są głównie samice tego gatunku. Każdy ptak został zaobrączkowany a następnie zaewidencjonowany w rejestrze. Zakup, transport oraz obrączkowanie został całkowicie sfinansowany przez Koło Łowieckie „Dzik” w Tarnowie. Szacuje się, że w łowisku koła żyje obecnie kilkaset zwierząt tego gatunku. Za sprawą prowadzonych wysiedleń, z  każdym rokiem stan ten ulega zwiększeniu.

 

Bażant z łac. phasianus colchicus – gatunek średniej wielkości, zasadniczo osiadłego (choć samce mogą koczować) ptaka z rodziny kurowatych o silnym dymorfizmie płciowym. Samiec jest bardzo ozdobny mając zielono połyskującą głowę, białą obrożę na szyi i rdzawo ubarwienie w łuskowany wzór. Ozdobą samca jest długi, pręgowany ogon, a na wiosną także czerwone płatki skórne po bokach głowy. Samica jest jasnobrązowa w ciemne plamy ze znacznie krótszym ogonem. Bażant jest elementem obcym w naszej awifaunie wprowadzonym w XVI wieku. Populacja jego jest ciągle podtrzymywana przez ptaki prowadzone przez koła łowieckie wsiedlenia.

(DRz.) fot. K. Pacocha, D. Rzepecki

Powrót.

komentarze 3