Wspólnie, przeciwko łowieckim szkodom

Pod tym hasłem w lipcu, w Urzędzie Gminy w Skrzyszowie, odbyto spotkanie sołtysów poszczególnych sołectw gminy Skrzyszów, wraz z przedstawicielami Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie. Myśliwych z terenu gminy reprezentowali: łowczy koła kol. Janusz Onak oraz członek zarządu kol. Dominik Rzepecki.

Inicjatorem przedsięwzięcia był łowczy kol. Janusz Onak. Celem spotkania było opracowanie wspólnych przedsięwzięć, mających na celu minimalizację szkód łowieckich a także podjęcie dialogu i współpracy z samorządem gminy Skrzyszów. To robocze spotkanie, miało charakter dyskusji, opartej na koncepcyjnym wypracowaniu wspólnego stanowiska, dotyczącego eliminacji występujących szkód. Do najważniejszych kwestii poruszonych przez przedstawicieli koła należało:

– ograniczenie nieużytków rolnych stwarzających znakomity biotop dla zwierząt dziko-żyjących,

– wypracowanie lepszej wymiany informacji w kwestiach przemieszczania się zwierząt wyrządzających szkody,

– ulepszenie bieżącej współpracy przedstawicieli poszczególnych sołectw z Zarządem Koła,

– opracowanie koncepcji planu ochrony upraw rolnych w aspekcie stworzenia nowych poletek zaporowych,

– podjęcie szerszej współpracy z samorządem gminy Skrzyszów, w pracach ma rzecz poprawy warunków zwierząt,

– pomoc mieszkańcom w kwestiach minimalizowania szkód łowieckich.

O ważności poruszonych spraw świadczy fakt, deklaracji zorganizowania następnych spotkań w grupie sołtysów gminy Skrzyszów.

Temat szkód łowieckich, również poruszony został w wieczornym programie regionalnej telewizji, w dniu 28.07.2014 roku. Program ten ukazał, że rozwiązanie problemu szkód, zależne jest od systemowych rozwiązań podjętych przez szereg instytucji państwowych, samorządowych oraz łowieckich organizacji. Koła łowieckie, mające ograniczone możliwości finansowe, pomimo pełnej gotowości oraz chęci do działania, nie są wstanie samodzielnie uporać się z problemami występujących szkód.

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką szkód – link do programu:

http://www.tvp.pl/krakow/region/wideo/dziki-sieja-spustoszenie-straty-rolnikow-sa-ogromne/16223751

(DRz.)  fot. archiwum

Powrót.

komentarze 3