Z myślą o zimowych zapasach

Opadające powoli pożółkłe liście, lecące na południe kormorany, bociany oraz gęsi uwidaczniają, że czas przygotowań do zimy należy już zacząć.

O nadchodzącej zimie nie zapomnieli członkowie Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie, którzy corocznie pod koniec sierpnia przygotowują zimowe zapasy. Obsiewane wczesną wiosną poletka a co się z tym wiąże, późniejsze zbiory – pomagają zwierzętom przetrwać ten najtrudniejszy dla nich okres. Oprócz tradycyjnego owsa, w kole uprawiany jest również topinambur – przysmak dzików a także kukurydza. Prowadzona gospodarka realizowana jest na kilku poletkach, które koło dzierżawi.

 

Myśliwskie prace w polu
Myśliwskie prace w polu

 

W corocznych pracach gospodarczych, biorą udział doświadczeni myśliwi a także młodzi nemrodzi, którzy pod okiem starszych kolegów zdobywają wiedzę i umiejętności. Tak prowadzone wspólne prace, to doskonała możliwość na przekazanie myśliwskich tajników, wiedzy, czy zapomnianych już dawno historii.

 

Kontynuacja idei łowiectwa
Kontynuacja idei łowiectwa

 

Zorganizowane prace to również przegląd i modernizacja obiektów koła. Równolegle do prowadzonych przez myśliwych – rolników czynności, inna grupa w tym samym czasie wykonywała prace w rejonie domku koła. Nie zabrakło starszeństwa, myśliwskiej młodzieży oraz stażystów. Wykonywane zadania, miały na celu modernizację magazynu pasz, remont jego dachu a także ogólne porządki przed jesienno-zimowym sezonem.

Koło Łowieckie „Dzik” w Tarnowie, każdego roku przygotowuje paszę dla zwierząt, która to wywożona jest na tereny łowiska. Obecnie do dyspozycji myśliwych, jest kilkanaście stałych paśników a także przeszło setka miejsc podsypu ziarna dla leśnego ptactwa. Realizacja gospodarki łowieckiej, mającej na celu polepszenie warunków bytowych zwierzyny dziko-żyjącej, jest naczelną zasadą prowadzonych przez koło działalności. Każdego sezonu, koło z najwyższą starannością przygotowuje swe zapasy tak, by w zimie nie brakło karmy. 

(DRz.)  fot.  J. Ciochoń

Powrót.

komentarze 2